Oczekiwania kandydatów i pracowników wobec pracodawców

Oczekiwania kandydatów i pracowników wobec pracodawców

Oczekiwania kandydatów i pracowników wobec pracodawców

W 2022 roku przeprowadziłam 2 ważne badania –

 

Badania te pokazały jak kandydaci i pracownicy:

 • postrzegają pracodawców (wizerunek pracodawcy),
 • oceniają zachowania swoich szefów i szefowych.

Wnioski z tych badań omówiłam na 11. forum Employer Brandingu, które odbyło się 5.10.2022 online.

W skrócie opisze najważniejsze wnioski, uwzględnij je jeśli pracujesz nad strategią employer brandingową, w tym opracowujesz EVP. 

 

Najważniejsze atrybuty atrakcyjnego pracodawcy: 

 • Ponadprzeciętna pensja
 • Uznanie i szacunek okazywane przez przełożonego
 • Atrakcyjny pakiet benefitów
 • Przyjemne środowisko pracy
 • Innowacyjne produkty i usługi tworzone przez firmę
 • Okazja do dzielenia się wiedzą

Na podstawie pogłębionej analizy wiemy, że dla kandydatów i pracowników w Polsce najważniejsze atrybuty można zakwalifikować do grupy atrybutów relacyjno-godnościowych. 

 

Potwierdza się rownież maksyma, że przychodzi się do firmy a odchodzi się od szefa. 

Osoby zainteresowane zmianą pracy znaczącą gorzej (niżej) oceniły swoich szefów zarówno:

 • pod kątem nastawienia na realizację celów,
 • jak i pod kątem nastawienia na ludzi.

 

Najniżej oceniane zachowania szefów i szefowych to:

 • szef/szefowa nie wie co się dzieje w zespole,
 • szef/szefowa nie daje feedbacku.

 

Najbardziej pożądane cechy u przełożonego/przełożonej:

 • otwartość,
 • szczerość,
 • empatia,
 • zaufanie 

 

Opinie kobiet:

Przy podejmowaniu decyzji o zmianie pracy biorą pod uwagę:

 • Okazje do dzielenia się wiedzą,
 • Bezpieczeństwo zatrudnienia + ponadprzeciętna pensja + atrakcyjne benefity
 • Uznanie I szacunek okazywane przez przełożonego

Najwyższe oceny zachowań przełożonych:

 • Okazywanie szacunku przez przełożonego
 • Dawanie swobody działania

Cechy cenione u przełożonego/przełożonej:

 • Otwartość
 • Zaufanie
 • Szczerość
 • Empatia + szacunek

 

Opinie mężczyzn:

Przy podejmowaniu decyzji o zmianie pracy biorą pod uwagę:

 • Ponadprzeciętną pensję
 • Uznanie i szacunek okazywane przez przełożonego + poczucie przynależności i akceptacji
 • Uznanie i szansę na wykorzystanie kreatywności pracownika

Najwyższe oceny zachowań przełożonych:

 • Dawanie swobody działania
 • Okazywanie szacunku przez przełożonego
 • Działanie zgodnie z wizją
 • Przywiązywanie wagi do celów firmowych

 

Cechy cenione u przełożonego:

 • szczerość
 • wiedza merytoryczna + uczciwość + empatia + team player

Nazywam się Julita Dąbrowska

Dziękuję, że mnie odwiedziłaś /łeś. Odkrywam to coś, co czyni markę Twojego pracodawcy wyjątkową. Prowadzę badania ilościowe i jakościowe, by w na podstawie rzetelnych danych odkryć odpowiedź na pytanie – dlaczego warto pracować akurat w Twojej firmie. Pomagam opracować strategię employer brandingową, w tym zdefiniować tzw. EVP. Doradzam i szkolę. Poznaj moje kursy online. 

Jak oceniamy swoich przełożonych / swoje przełożone?

Jak oceniamy swoich przełożonych / swoje przełożone?

Jak oceniamy swoich przełożonych / swoje przełożone?

Odpowiedź na to pytanie dostarcza raport z badania ankietowego przeprowadzonego w lipcu 2022 roku.

W badaniu tym pracownicy ocenili zachowania swoich szefów i szefowych. Respondenci odpowiedzieli na 12 pytań zamkniętych.

 

Dlaczego oceniamy zachowania menedżerów?

Właściciele i zarządzajacy firmami – komercyjnymi i społecznymi – wciąż zadają sobie pytania kim są najlepsi menedżerowie.

W badaniach nad tym zagadnieniem można wyróżnić 3 podejścia:

 1. skupienie się na cechach idealnego menedżera – to podejście choć szeroko analizowane i opisane w książkach naukowych, jak i biografiach nie przyniosło jednoznacznych wniosków. Do dziś nie opracowano listy cech, które musi mieć idealny menedżer.
 2. analizie kluczowych zachowań menedżerów – to podejście po raz pierwszy zaproponowano w latach 40. XX wieku, kiedy to przeprowadzono badania jednocześnie na uniwersytetach Ohio i Michigan.
 3. opisie rekomendowanych zachowań w konkretnych sytuacjach – najbardziej rozpoznawalnym zwolennikiem jest Ken Blanchard i Paul Hersey tzw. podejście sytuacyjne

Badania „Oceń swojego szefa, oceń swoją szefową” wpisują się w podejście 2, czyli tzw. teorie zachowań. Ocenie poddawano zachowania menedżerów.

Dla pracodawców zachowania menedżerów to obszar, który może i powinien być modyfikowany – choćby poprzez wartości i inne elementy kultury organizacji. Więcej o autorskich badaniach kultury organizacji przeczytasz TUTAJ.

 

Kilka wniosków – jak oceniamy menedżerów w Polsce

🟢 Pracownicy najwyżej ocenili takie zachowania jak: okazywanie szacunku na co dzień.
🟢 Wysoko oceniono zachowania takie jak: działanie zgodnie z wizją firmy.
🟠 Najniżej ocenionym zachowaniem był fakt, że przełożony nie wie co dzieje się w jego zespole. To wspólne stanowisko wszystkich analizowanych grup respondentów.
🟠 Na równi oceniono zachowania w wymiarze – nastawienie na cel jak i nastawienie na ludzi.

Czego brakuje pracownikom, czego oczekują od swoich przełożonych?

🟠 Tu odpowiedź została udzielona w formie spontanicznych odpowiedzi na pytanie otwarte. Okazało się, że zdecydowanie najczęściej wymienianą cecha jest otwartość i szczerość – tego właśnie oczekują pracownicy i tego najcześciej brakuje menedżerom.

Do czego powinny dążyć organizacje?

🟡 Wniosek z podobnych badań jest jednoznaczny: W dłuższym czasie menedżerowie, których zachowanie można opisać, że są bardziej nastawieni na ludzi – są bardziej skuteczni!. Lepiej pasują do świata VUCA, dbają o tzw. psychologiczny kontrakt relacyjny.

Brak szczerej rozmowy często prowadzić może do wielu niedopowiedzeń, a te z kolei bywają zarzewiem konfliktów. Cieszy więc, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni wskazują szczerość jako jedną z kluczowych cech szefa/szefowej. Szczerość to fundament wartościowego feedbacku, a z tym przecież nadal w obecnych czasach bywają problemy, choć jest on oczekiwany nie tylko przez kandydatów do pracy, ale również pracowników.

Można stwierdzić, że postrzeganie szefa przez kobiety i mężczyzn jest dość podobne. Obie grupy potrzebują liderów/liderek otwartych na ich potrzeby, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach gdy ludzie zmagają się z wieloma wyzwaniami. Różnica tkwi w tym, że kobiety bardziej preferują umiejętności miękkie (power skills) jako te kluczowe, a u mężczyzn wśród oczekiwań pojawiają się twarde umiejętności oparte o merytoryczną wiedzę. Jest to cenna wskazówka co do tego, jakie aspekty funkcjonowania w roli liderskiej pozwalają budować autorytet w oczach poszczególnych osób z zespołu.

Wyniki te pokazują jasno, że ludzie nie chcą takich stereotypowych „bossów”, którzy tylko delegują zadania i wydają polecenia, oczekują liderów, za którymi będą gotowi podążać i którzy będą przy nich, wspierając ich w stawianiu czoła wszelkim wyzwaniom.

Łukasz Kołodziejczyk

HRlityczny.pl

Jérémy Lamri w książce „Kompetencje XXI wieku” napisał: „Nie wszyscy mamy takie samo pragnienie uznania ani nawet taką samą wrażliwość w tym temacie. Niektórym będzie zależało na pieniądzach, innym na uwadze, jeszcze innym na ich wpływie na środowisko. Postrzeganie uznania wiąże się bezpośrednio z zewnętrznymi i wewnętrznymi siłami motywacyjnymi. Mówiąc najprościej, nie jest na przykład wskazane nagradzanie komplementami osoby, której głównym motywatorem są pieniądze. I odwrotnie. Podążając za myślą Hegla, można stwierdzić, iż różnorodność motywatorów prowadzących do uznania w sposób istotny wyjaśnia, co leży u źródła złożoności naszych modeli społecznych”.

Nie ulega jednak wątpliwości, że każdy z nas, by wzrastać, mieć wysokie poczucie własnej wartości i sprawstwa, potrzebuje pozytywnej informacji zwrotnej. Inaczej mówiąc – by chciało nam się więcej z siebie dać, potrzebujemy czuć, że to, co robimy, jest doceniane przez nasze otoczenie. Nie dziwią więc wyniki badania „Oceń swojego szefa, oceń swoją szefową”, w którym pracownicy wskazują, że u swego przełożonego cenią przede wszystkim otwartość, komunikatywność, empatię, szacunek, szczerość i wsparcie.

Małgorzata Rzewuska

Personel Plus

Polecam Twojej uwadze:

As one – recenzja

Raporty na temat rynku pracy post Covid-19

Raporty na temat rynku pracy post Covid-19

W połowie roku wiele firm przeprowadza analizy i symulacje na czym skupić się w 2020. Trwająca od połowy marca zmiana organizacji pracy i życia (lockdown) sprawiała, że szybko testowaliśmy nowe rozwiązania. 

Oto kilka, moim zdaniem wartościowych raportów, które odnoszą się do tematyki nowej rzeczywistości. Cześć z nich jest w języku angielskim, część po polsku. 

1. Raport Gallupa – Perspective on Employee Burnout: Causes and Cures 

W 2019 roku Gallup przeprowadził badania, z którym wynikło, że 28 proc. pracowników czuje się wypalonych w pracy. Dodatkowo 48 proc. pracowników zaznaczyło, że odczuwa wypalenie zawodowe od czasu do czasu. 

W efekcie pracownicy, którzy odczuwają wypalenie zawodowe częściej idą na zwolnienie lekarskie (2,6 raza wiecej, co jest prawdą w stosunku do 63 proc. pracowników z syndromem wypalenia zawodowego). Jeśli nawet zostają w pracy, to mają o 13 proc. niższe poczucie pewności. 

Co ważne osoby, które mają poczucie wypalenia zawodowego skupiają się na przeżyciu dnia, a nie na przyszłości.

Kluczowe przyczyny wypalenia zawodowego: nierówne traktowanie w pracy, zbyt duża ilośc pracy, niejasna komunikacja ze strony menedżerów, brak wsparcia ze strony menedżerów, nieuzasadnione presje czasowe.  link –

2. Raport Grant Thornton – Liderzy – skuteczni w dobie pandemii!

Aż 3⁄4 ankietowanych wystawiło pozytywną cenzurkę liderom w swoich firmach za działania w obliczu pandemii.

Ankietowani, choć zadowoleni ze swoich liderów, pośród cech przywódczych wymagających wzmocnienia wymienili: zdolność inspirowania zespołu, umiejętność budowania zaufania, kompetencje komunikacyjne.

Połowa wskazała na to, że menedżerowie powinni także wzmocnić kompetencje: zdolność inspirowania zespołu oraz umiejętność budowania zaufania. LINK

3. The future of work in Europe – McKinsey czerwiec 2020

Bez wątpienia COVID-19 zakończył erę szybkiego wzrostu rynku pracy w Europie. Zmiany dotkną 59 mln pracowników, którzy mogą liczyć się z utratą pracy, obniżką wynagrodzeń, zmniejszeniem etatów.

Jednak najbardziej przyciągającym uwagę jest analiza Europy wyróżniająca 11 różnych typów regionów pod względem zatrudnianie. Jak na tym tle wygląda Polska? 

Nie są to wieści optymistyczne. Zdecydowana większość Polski jest oznaczona jako region osób wykształconych, ale zainteresowanych emigracją zarobkową. W kilku miastach Polski: Kraków, Wrocław, Łódź, Gdańsk poziom zatrudnienia jest wysoki, dzięki firmom outsourcingowym. Pytanie, które się nasuwa to takie, czy tylko centra outsourcingu mają szansę zatrzymać dobrze wykształconych Polaków w Polsce? LINK 

4. Raport PIE – Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach przed, w trakcie i po pandemii COVID-19

Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych może stanowić ważny czynnik przewagi konkurencyjnej, a nawet warunek funkcjonowania firmy. Jedynie 16 proc. badanych przedsiębiorstw uważa, że nie dotyczy ich konkurencja ze strony firm wykorzystujących narzędzia cyfrowe.

Niski poziom kompetencji cyfrowych pracowników jako dużą barierę w działalności przedsiębiorstwa uznało 46 proc. badanych firm. LINK 

 

Styczeń 2017 – te raporty warto znać!

Styczeń 2017 – te raporty warto znać!

Dziękuję za nowe raporty. Oto wybrane trzy, które z pewnością zainteresują osoby zajmujące się budowaniem marki pracodawcy. Lektura w sam raz na poranna kawę! Zapraszam!

Metodyka NPS jest coraz popularniejsza w badania polskich firm. Niestety wyniki badań nie napawają optymizmem. Wciąż ważnym czynnikiem decydującym o wyborze pracodawcy jest wysokość wynagrodzenia. Polacy nie są zbyt zadowoleni ze swojego pracodawcy, tak twierdzi 4 na 5 pracowników. Na satysfakcję pracy duży wpływ mają menedżerowie – dobry menedżer to podstawa! 

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem przygotowanym przez LeanPassion. 

Firma Bain & Co przygotowała ciekawy materiał na temat Millenialsów. Tym razem przestudiowano proces podejmowania decyzji zakupowych. Okazało się, że młodzi to bardzo wymagający klienci, najpierw muszą pokochać markę, a dopiero później ją kupują. 

Serdecznie polecamy wszystkim tym, którzy podejmują decyzje marketingowe a swoje produkty i usługi kierują do młodszych konsumentów! 

Firma KPMG przygotowała ciekawy raport na bazie swojej jesiennej akcji employer brandingowej. Zapytała swoich pracowników jakie mają marzenia i jak je realizują. Na bazie 481 odpowiedzi powstał raport. Ciekawy i inspirujący. 

Jesteśmy ZA wytyczaniem sobie marzeń i dążeniem do ich realizacji. To one sprawiają, że zycie nabiera kolorów.

Maj 2016: te raporty warto znać!

Jeśli interesują Cię zagadnienia budowania marki pracodawcy, to z pewnością bacznie studiujesz dostępne raporty, aby być na bieżąco. Zmiany zachodzące w społeczeństwie są niezwykle dynamiczne, a samodzielne zlecanie i prowadzenie badań społecznych – niezwykle kosztowe. Dlatego zapraszam do krótkiego, comiesięcznego przeglądu wybranych raportów.

Oczekiwania pracowników

Jakie są oczekiwania pracowników?

Kiedy w 2012 roku po raz pierwszy poruszyłam temat oczekiwań pracowników, wówczas posłużyłam się wynikami badań EBI z 2012 roku. 

Jakże się mylimy mówiąc, że pracownicy są tylko zainteresowani coraz wyższymi wynagrodzeniami. Pomijając fakt, że płaca powinna być godna pracownicy przede wszystkim oczekują, by praca była interesująca. Ważne są również warunki wykonywania pracy. Wygrywają pracodawcy, którzy zapewnią swoim pracownikom możliwość dalszego rozwoju, najlepiej tak by był godny z rozwojem firmy. Wspinanie się po ścieżkach kariery też jest ważne. 

Procent osób, które wybrały dany atrybut wśród trzech najważniejszych z listy obejmującej 20 atrybutów – dane za 2012 rok 

Atrybut EVP Proc. wskazań – global benchmark
Interesująca praca 35 proc.
Rozwój kariery 32 proc.
Wynagrodzenie (pakiet) 28 proc.
Zgodność z wartościami osobistymi 25 proc.
Możliwość rozwoju osobistego wraz ze wzrostem firmy 24 proc.
Przyjazne warunki pracy 16 proc.
Kwestie etyczne 15 proc.
Empowerment 15 proc.
Elastyczność pracy 14 proc.

Źródło: badania Employer Branding International (EBI), 2012

Od tego czasu sporo się zmieniło. Dziś dysponuję już wynikami własnych badań – „Atrakcyjni pracodawcy” oraz „Oceń swojego szefa, oceń swoją szefową„, które dostarczają cennych wskazówek. 

 

Zatem co wiemy na temat oczekiwań pracownikow w 2023 roku? 

Dla pracowników najważniejsze są atrybuty społeczno-godnościowe czyli relacje z innymi w organizacji oraz kultura organizacji, która sprzyja dobrej atmosferze pracy. 

Przez ostatnią dekadę wiele zmieniło się w świadomości pracownikow – są bardziej asertywni, żądają okazywania im należnego szacunku oraz stworzenia warunków do realizacji własnych planów i ambicji. Ta postawa uwypukla znane już potrzeby wyższego rzędu jak:

 • potrzeba szacunku
 • potrzeba samorealizacji
 • potrzeba przynależności (relacyjności) 
 • potrzeba autonomii 

Wyniki badania „Atrakcyjni pracodawcy 2023” wskazują na 3 najważniejsze atrybuty brane pod uwagę przy wyborze pracodawcy. Są to:

 • przyjemne środowisko pracy 
 • okazywanie szacunku i uznania przez przełożonego
 • dobre relacje z przełożonym

Natomiast wyniki badania „Oceń swojego szefa, oceń swoją szefową” z 2022 roku pokazują, że pracownicy najniżej ocenili 2 zachowania swoich przełożonych:

 • przekazywanie informacji zwrotnej
 • świadomość tego co dzieje się w zespole

Z tego jednoznacznie wynika, że w centrum uwagi oczekiwań pracowników są relacje w zespole. Relacje buduje się na zaufaniu, odpowiedzialności i wiarygodności. 

Tego nie zmienią żadne programy czy kampanie nastawione na angażowanie pracowników – bo nie można niczego zmienić jeśli nie ufa się ludziom wokół siebie w pracy. 

Zmiana jest możliwa tylko jako działanie drastyczne:

 • zmianę postawy lidera
 • wypracowanie wspólnie ze wszystkimi ludźmi w zespole listy zasad i wartości, które będą rygorystycznie przestrzegane
 • wyjaśnianie sytuacji trudnych i konfliktowych 
 • zwolnienia osób, które nie akceptują zmian i chcą blokować „nowe otwarcie”

Zostaje jeszcze jedno pytanie – a co z wynagrodzeniami. Nadal są ważne. Oczekiwanie, by otrzymywać godną pensję jest niezmienne od lat. Jednakże w tej sferze decyzje rządowe o podwyżkach wynagrodzenia minimalnego sprawiają, że wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja.