fbpx

JAK ZBADAĆ
KULTURĘ ORGANIZACJI
TWOJEGO PRACODAWCY?

⇒ Jeżeli jesteś HR-owcem w firmie MSP (małej, średniej), 

odpowiadasz m.in. za komunikację wewnętrzną lub zewnętrzną, rekrutację,

zastanawiasz się jak wzmocnić lub zmienić kulturę organizacji,

by sprzyjała budowaniu obopólnie korzystnych więzi między pracodawcą i pracownikami,

budowaniu zgranych i zaangażowanych zespołów,

które będą realizować cele biznesowe firmy.

⇒ Jeżeli chcesz samodzielnie nauczyć się jak przeprowadzić badania
kultury organizacji, by na tej podstawie podejmować bardziej efektywne decyzje, 

⇒Jeżeli jednak trapią Cię wątpliwości, nie wiesz jak zabrać się do tego zadania i
masz dużo innych obowiązków, a czas szybko płynie,
nie wiesz jakie informacje są ważne i skąd je brać,
ani nie wiesz jak interpretować zebrane materiały,
nie wiesz jakie działania zaradcze podjąc, 
to ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

h

Praktyczna wiedza

Materiały zostały opracowane przez 2 doświadczonych badaczy kultury organizacji.

Gotowe szablony

Otrzymujesz gotowe kwestionariusze do badań ilościowych i 4 gotowe scenariusze badań jakościowych.

Przyjazna formuła zajęć

Najpierw testujesz sposób badania, potem podejmujesz decyzję które badania jest dla Twojej organizacji optymalne. 

JAK ZBADAĆ KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ
TWOJEGO PRACODAWCY? 

Możesz wziąć udział w 3-dniowym warsztacie online,

w trakcie którego zostaną omówione kwestie związane z badaniami kultury organizacyjnej,

sprawdzisz z badaczami swoją wiedzę i otrzymasz odpowiedzi na swoje pytania.

Co oznacza udział w 3-dniowym warsztacie?

 • Decydujesz się na udział w 3-dniowym warsztacie, który potrwa 3 x 5 godzin dziennie. 
 • Spotkanie jest online – prowadzone na platformie TEAMS lub LIVEWEBINAR (nie musisz ściągać żadnego oprogramowania, otrzymasz link do spotkania, by do nas dołączyć)
 • W warsztacie weźmie udział od 6 do 12 osób 
 • Warsztat poprowadzą: Julita Dąbrowska i Marcin Łączyński.
 • Program warsztatów obejmuje:
  • Wstęp: Po co badamy kulturę organizacji?
  • Jak możemy badać kulturę organizacji z wykorzystaniem kwestionariuszy?
  • Symulacja biznesowa – jakie informacje można otrzymać w wyniku badania ilościowego 
  • Omówienie kwestionariuszy badania kultury organizacji:
   • według Kima Camerona & Roberta Quinna (tzw. wartości konkurujących)
   • autorskiego opracowanego przez trenerów: Julitę Dąbrowską i Marcina Łączyńskiego (badanie wpływu kultury organizacji na markę pracodawcy)
  • Omówienie narzędzi do badania jakościowego kultury organizacji
   • obserwacje
   • wywiady indywidualne i grupowe
   • desk research (analiza dokumentów online i offline)
   • eksperymenty
  • Jak wyciągać wnioski z badań, jaki błędów unikać?
  • Sesja pytań i odpowiedzi

POZNAJ BADACZY-TRENERÓW

Julita Dąbrowska

 • ekspertka marketingu, PR, employer brandingu z ponad 25-letnim doświadczeniem,
 • autorka dwóch bestsellerów „Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce” oraz „Praktyka employer brandingu. Rozmowy z menedżerami”,
 • absolwentka studiów doktoranckich w ALK oraz Szkoły Consumer Intelligence PTBRIO,
 • przeprowadziła ponad 80 wywiadów z top menedżerami firm w Polsce,
 • autorka raportu „Co czeka firmy w Polsce w 2020 roku” opracowanego na zlecenie Stowarzyszenia Interim Managerów w grudniu 2017 roku,
 • autorka raportu z badania jakościowego 7 polskich software house’ów, opublikowanego w czerwcu 2019 roku, w którym opublikowano nowy model marki pracodawcy, 
 • doświadczony trener, ponad 6000 godzin szkoleniowych, wykładowca akademicki w ALK, SWPS, UE w Poznaniu i Uczelni Łazarskiego 

Marcin Łączyński

 • socjolog, medioznawca, statystyk, 
 • wykładowca akademicki UW, 
 • autor dwóch książek: „Metody Badania Wizerunku w Mediach” oraz „Gry szkoleniowe. Praktyczny Przewodnik”, 
 • od 2013 roku współpracujący z Julitą Dąbrowskiej, czego efektem są przeprowadzone badania satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz kultury organizacji firm sektorów FMCG, produkcji, branży medialnej 

Poznaj opinie moich klientów!

Uczestnikami szkoleń otwartych na temat employer brandingu byli m.in. przedstawiciele firm: Auchan, Bank Millennium, Billennium, Colian, Eaton, Early Stage, Euroclear Bank, Grupa Onet, Grupa Żywiec, Infor, MB-Pneumatyka, Mondial Assistance, PEP, PKP, Provident, Volkswagen Bank, Samsung, Sapa, Sitech oraz osoby prywatne.
Powiem tak: byłam już na kilku szkoleniach stacjonarnych Kalitero. Czerpię z nich wiedzę praktyczną na temat marketingu, promocji i budowania marki pracodawcy. Warsztaty były prowadzone w kameralnej grupie, co pozwalało na otwartą dyskusję. Dobre przykłady oraz ćwiczenia by nie tylko wiedzieć jak należy robić, ale przede wszystkim spróbować samodzielnie zdobywać informacje, analizować, wyciągać wnioski. Byłam też na webinarium na temat 3 tajemnic marki pracodawcy, to zaś skłoniło mnie by zainteresować się kursem online. Wygodna forma. Teraz jestem słuchaczką kursu. I wiem, że to bardzo wygodne dla mnie. Słucham kiedy chcę i próbuję wykonać ćwiczenia. Materiał jest bardzo obszerny. Dobrze dobrane przykłady – zawsze w formie filmów wideo. Polecam i praktykom i osobom początkującym.
Grażyna Wróblewska

uczestniczka 1.edycji kursu

Z przyjemnością polecam kursy internetowe i tradycyjne opracowane i prowadzone przez Julitę Dąbrowską, założycielkę i szefową Kalitero. Julita Dąbrowska to współtwórca rynku PR i marketingu w Polsce. Ma świetne doświadczenie wyniesione z pracy w biznesie wielu światowych marek.
W swojej firmie Kalitero zgromadziła ogromne doświadczenie, prowadząc dziesiątki projektów marketingowych i PR. Autorka dwóch świetnych książek: “Employer Branding. Marka Pracodawcy w Praktyce”  oraz “Praktyka Employer Brandingu. Rozmowy z Menedżerami” i wielu autorskich szkoleń na tematy między innymi strategii marki. W dobie rewolucji cyfrowej rozwija nowe projekty z pasją i wyznacza wysokie standardy, na czym korzysta branża Employer Branding w Polsce.
Dorota Gutkowska

Senior Executive and Internationally Recognized Leader, Former VP, Frito Lay/PepsiCo, Levi Strauss EMEA

Badanie Julity Dąbrowskiej obraca się wokół zagadnień kultury organizacji i marki pracodawcy. Podejście zakładające przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami wybranych firm wpisuje się w często stosowany schemat badawczy, kiedy to w pierwszym etapie odtwarza się siatkę pojęciową adekwatną do specyfiki badanej zbiorowości, identyfikuje pewne klasy zjawisk oraz naturę powiązań pomiędzy nimi. W tym ujęciu przeprowadzenie badania o charakterze jakościowym pozwala stworzyć podstawy do ewentualnych późniejszych badań o charakterze ilościowym, które dostarczą danych i wniosków uogólnianych na zdefiniowaną zbiorowość firm. Jest także niezbędnym etapem poprzedzającym prace nad kwestionariuszem (narzędziem do badania ilościowego), tak aby zawierał adekwatne pytania jak również trafne propozycje kafeterii odpowiedzi. Ma to znaczenie dla wartości uzyskanych finalnie wyników a zarazem sprawi, że uczestnicy – przedstawiciele firm – będą mieli poczucie, iż badacz zadał sobie trud zrozumienia specyfiki ich działalności. Prowadzenie badań jakościowych umożliwia zidentyfikowanie odrębnych elementów służących do opisu badanego zjawiska (tu np. czynników kształtujących markę pracodawcy, kluczowych wartości firm). Ich wyodrębnienie nie byłoby możliwe bez pogłębionych wywiadów, które – dzięki narracyjnej formie – dostarczyły rozbudowanych informacji o sposobie funkcjonowania firmy. Zgodnie z metodyką analizy danych jakościowych, informacje te zostały poddane kodowaniu, tak aby możliwe było wyodrębnienie pewnych wspólnych kategorii (jak np. cele – wartości – przywództwo – sposoby współpracy) oraz zidentyfikowanie ew. elementów powtarzających się (np. kluczowych wartości). Postulowany na podstawie badania jakościowego model marki pracodawcy opracowany przez Julitę może zostać następnie poddany ilościowej weryfikacji, jego elementy mogą zostać dodatkowo doprecyzowane, będzie też miejsce na ewentualne uzupełnienie modelu o aspekty, które mogą pojawić się w szerzej zakrojonym badaniu. Niewątpliwie, przeprowadzone badanie jakościowe nakreśliło obiecujący obszar dla dalszych studiów.

Izabella Anuszewska

Client Service Director, Kantar

Kurs jest bardzo merytoryczny, cenne wskazówki, dużo pomocnych skryptów do wykorzystania przy budowaniu kolejnych strategii employer brandingowych, dużo praktycznych ćwiczeń. Przejrzysty przede wszystkim, łatwy w zastosowaniu.
Magdalena Kocikowska

uczestniczka 1. edycji kursu

Bardzo polecam kurs online „Jak opracować skuteczną strategię i plan działań employer brandingowych” Pani  Julity Dąbrowskiej. Jako coach, trener biznesu i sprzedaży często pracowałam z klientem nad uzdrowieniem sytuacji w firmie, nad poprawą komunikacji w zespole, nad zwiększeniem zaangażowania i odpowiedzialności. Coraz bardziej świadomy przedsiębiorca oczekuje działań w pełnym obszarze budowania jego wizerunku jako przedsiębiorcy i przede wszystkim pracodawcy, bowiem pracownicy są najcenniejszym kapitałem dla firmy.
Kurs pozwolił mi nie tylko uporządkować sobie plan działań, który zaczyna się od podstaw, ale dostarczył wielu narzędzi dzięki którym moja współpraca z klientem w obszarze budowania jego marki pracodawcy będzie bardziej profesjonalna, a działania mocno aktywujące i zdecydowanie skuteczniejsze.
Joanna Antonik

uczestniczka kursu

Julita Dąbrowska jest ekspertem w zakresie budowania marki pracodawcy. Wykazała się bardzo dużą wiedzą teoretyczną w zakresie Corporate PR i employer brandingu oraz wysokimi kompetencjami jeśli chodzi o wdrażanie praktycznych działań wspierających, w tym także w ramach polityki zapobiegania sytuacjom kryzysowym w firmie.
Gabriela B.

Velvet CARE

Wyrażam uznanie dla firmy Kalitero za profesjonalną organizację i realizację szkolenia Jak wyróżnić pracodawcę na rynku pracy czyli jak opracować strategię employer brandingową. Na pochwałę zasługuje osobiste zaangażowanie i kompetentny sposób reagowania na potrzeby uczestników przez Panią Julitę Dąbrowską.
Agnieszka K.

HR Manager, SITECH

Niniejszym udzielamy referencji firmie Kalitero reprezentowanej przez Panią Julitę Dąbrowską, która na zlecenie Stowarzyszenia Interim Managers (SIM) zrealizowała badanie „Co czeka firmy w Polsce w 2020?”. Zadanie powierzone Pani Julicie Dąbrowskiej zostało wykonane z zachowaniem należytej staranności i ustalonych terminów. Na szczególne podkreślenie zasługują wysokie kompetencje Pani Julity w zakresie analizy danych i trendów rynkowych oraz wyciąganiu wniosków. 

Monika Buchajska-Wróbel

Prezes, Stowarzyszenie Interim Managerów

Jeżeli chodzi o Employer Branding oraz EVP, Julita jest moim zdaniem absolutnym autorytetem i najlepszym fachowcem na polskim rynku, a przy tym świetnie się z nią pracuje. Szczególnie polecam kursy i eventy organizowane przez Julitę, zawsze dostajemy maksimum treści w przystępnej formie i bardzo dobrej cenie!

Alina Gwożdziewicz

Założycielka , Corporate Wellness Club

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną!