Czy wiesz jakie atrybuty charakteryzują atrakcyjnych pracodawców w Polsce?

 • W styczniu 2022 roku przeprowadziliśmy badania online, w którym pytaliśmy kandydatów i pracowników co sądzą o swoich pracodawcach.
 • Posłużyliśmy się polską autorską wersją ankiety badawczej opracowanej przez P. Berthona.
 • Dzięki temu poznamy odpowiedzi na ważne pytania, które interesują każdego dbającego o swój wizerunek pracodawcę, mianowicie:
  • które czynniki są najważniejsze dla kandydatów (osób poszukujących pracy), a które dla osób już pracujących;
  • które czynniki są najważniejsze dla respondentów z różnych grup wiekowych;
  • które z badanych branży są atrakcyjne w opinii respondentów.

Przeczytaj wpis na blogu i dowiedz się więcej co sprawia, że dana firma jest postrzegana jako atrakcyjny pracodawca.

O jakie grupy atrybutów pytaliśmy respondentów?

Komponent ekonomiczny

jak wynagrodzenia i benefity finansowe (ang. economic value)

Komponent społeczny

jak relacje z innymi ludźmi w firmie (ang. social value)

Komponent rozwojowy

czyli jak można kształtować karierę zawodową (ang. development value)

Komponent zastosowania wiedzy

czy mogę dzielić się swoją wiedza i doświadczeniem w firmie (ang. application value)

Komponent przyciągania zainteresowania do firmy

jak rozpoznawalne marki konsumenckie, nagrody (ang. interest value)

Liczba spontanicznie wymienionych pracodawców w badaniu

Informacje opublikowane w raporcie podsumowującym badanie atrakcyjności pracodawców w Polsce pomogą Ci:

 • zweryfikować listę atrybutów stanowiącą tzw. propozycję EVP (ang. Employer/Employee Value Proposition),
 • upewnić się czy przekazujesz istotne informacje kandydatom i pracownikom na temat miejsca pracy i pracodawcy.

liczba respondentów badania

Kilka ważnych wniosków:

 

 • 2 najważniejsze atrybuty opisujące atrakcyjnych pracodawców to: ponadprzeciętna pensja oraz uznanie i szacunek okazywane przez przełożonego
 • dla kobiet najważniejszy atrybut to możliwość dzielenia się wiedzą
 • dla mężczyzn najważniejszym atrybutem jest ponadprzeciętna pensja
 • dla poszukujących pracy najważniejsze jest uznanie i szacunek przełożonego (czyżby potwierdzała się opinia, że odchodzi się od szefa, a przychodzi się do firmy?)
 • przełom w postrzeganiu tego co jest najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o pracy następuje w wieku 31-40 lat 

 

Państwa raport okazał się niezwykle pomocny. Bardzo przejrzyście i obrazowo przedstawione zostały wyniki, które jasno pokazują, dlaczego uznanie jest tak ważne także w kulturze polskich firm.

Wynikowe raportu zostały wykorzystane w naszym szkoleniu kadry managerskiej oraz były istotnym wsparciem w promowaniu kultury feedbacku i otwartej komunikacji.

Cieszę się, że takie badania się odbyły, bo pomogły działom HR lepiej odpowiadać na potrzeby Pracowników.

Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska

Dyrektor Personalny NEE, Keller Polska Sp. z o.o.

Dostępne raporty "Atrakcyjni Pracodawcy 2022":

Raport płatny syndykatowy zawiera wszystkie materiały z raportu bezpłatnego oraz nowe:

 • Omówienie wyników badania dotyczących opinii respondentów na temat 25 atrybutów opisujących pracodawców (t.j. ranking od najważniejszych po ważne, mało ważne i nieważne atrybuty)
  • wszyscy respondenci
  • poszukujący pracy
  • nieposzukujący pracy
  • kobiety
  • mężczyżni
 • Omówienie wybranych 12 grup kandydatów i pracowników (tj. ranking 25 atrybutów od najważniejszych po ważne, mało ważne i nieważne w opinii każdej z opisywanych grup)
  • kobiety 25-30 lat poszukujące pracy
  • kobiety 31-40 lat poszukujące pracy
  • kobiety 41-50 lat poszukujące pracy
  • mężczyźni 25-30 lat poszukujący pracy
  • mężczyżni 31-40 lat poszukujący pracy
  • mężczyżni 41-50 lat poszukujący pracy
  • kobiety 25-30 lat nieposzukujący pracy
  • kobiety 31-40 lat nieposzukujący pracy
  • kobiety 41-50 lat nieposzukujący pracy
  • mężczyźni 25-30 lat nieposzukujący pracy
  • mężczyżni 31-40 lat nieposzukujący pracy
  • mężczyżni 41-50 lat nieposzukujący pracy

POZNAJ BADACZY:

Julita Dąbrowska

 • ekspertka marketingu, PR, employer brandingu z ponad 25-letnim doświadczeniem,
 • autorka dwóch bestsellerów „Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce” oraz „Praktyka employer brandingu. Rozmowy z menedżerami”,
 • absolwentka studiów doktoranckich w ALK oraz Szkoły Consumer Intelligence PTBRIO,
 • przeprowadziła ponad 80 wywiadów z top menedżerami firm w Polsce,
 • autorka raportu „Co czeka firmy w Polsce w 2020 roku” opracowanego na zlecenie Stowarzyszenia Interim Managerów w grudniu 2017 roku,
 • autorka raportu z badania jakościowego 7 polskich software house’ów, opublikowanego w czerwcu 2019 roku, w którym opublikowano nowy model marki pracodawcy,
 • doświadczony trener, ponad 6000 godzin szkoleniowych, wykładowca akademicki w ALK, SWPS, UE w Poznaniu i Uczelni Łazarskiego

Marcin Łączyński

 • socjolog, medioznawca, statystyk,
 • wykładowca akademicki UW,
 • autor dwóch książek: „Metody Badania Wizerunku w Mediach” oraz „Gry szkoleniowe. Praktyczny Przewodnik”,
 • od 2013 roku współpracujący z Julitą Dąbrowskiej, czego efektem są przeprowadzone badania satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz kultury organizacji firm sektorów FMCG, produkcji, branży medialnej

Jesteś zainteresowana indywidualnym raportem syndykatowym dla Twojego pracodawcy?

Napisz do mnie, odezwę się w najkrótszym możliwym czasie i przedstawię więcej szczegółów oferty.