Czy wiesz jakie atrybuty charakteryzują atrakcyjnych pracodawców w Polsce?

 • W styczniu 2022 roku przeprowadziliśmy badania online metodą CAWI, w którym pytaliśmy kandydatów i pracowników co sądzą o swoich pracodawcach.
 • Posłużyliśmy się polską autorską wersją ankiety badawczej opracowanej przez P. Berthona, M. Ewinga, L.L. Haha
 • Dzięki temu poznaliśmy odpowiedzi na ważne pytania, które interesują każdego dbającego o swój wizerunek pracodawcę, mianowicie:
  • które czynniki są najważniejsze dla kandydatów (osób poszukujących pracy), a które dla osób już pracujących;
  • które czynniki są najważniejsze dla respondentów z różnych grup wiekowych;
  • które atrybuty sa najważniejsze dla kobiet, a które dla mężczyzn, 
  • które z badanych branży są atrakcyjne w opinii respondentów.

Przeczytaj wpis na blogu i dowiedz się więcej co sprawia, że dana firma jest postrzegana jako atrakcyjny pracodawca.

O jakie grupy atrybutów pytaliśmy respondentów?

Komponent ekonomiczny

jak wynagrodzenia i benefity finansowe (ang. economic value)

Komponent społeczny

jak relacje z innymi ludźmi w firmie (ang. social value)

Komponent rozwojowy

czyli jak można kształtować karierę zawodową (ang. development value)

Komponent zastosowania wiedzy

czy mogę dzielić się swoją wiedza i doświadczeniem w firmie (ang. application value)

Komponent przyciągania zainteresowania do firmy

jak rozpoznawalne marki konsumenckie, nagrody (ang. interest value)

Czym ten raport różni się od innych? 

Dotychczas raporty opisujące atrakcyjne miejsca pracy prezentowały rankingi atrakcyjnych pracodawców. Autorzy rankingów nie prezentują natomiast jakie atrybuty brano pod uwagę oraz jak liczne jest grono respondentów oceniających poszczególnych pracodawców.

Nasz raport „Atrakcyjni Pracodawcy 2022” skupia się na ocenie 25 atrybutów opisujących atrakcyjne miejsce pracy. W ten sposób poznaliśmy które atrybuty są bardzo ważne, ważne, mniej ważne lub nieważne dla kandydatów i pracowników.

 

Liczba spontanicznie wymienionych pracodawców w badaniu

Informacje opublikowane w raporcie podsumowującym badanie atrakcyjności pracodawców w Polsce pomogą Ci:

 • wyeliminować niepewność co naprawdę liczy się dla kandydatów i dla pracowników, 
 • zweryfikować listę atrybutów stanowiącą tzw. propozycję EVP (ang. Employer/Employee Value Proposition),
 • upewnić się czy przekazujesz istotne informacje kandydatom i pracownikom na temat miejsca pracy i pracodawcy.,
 • przygotować listę tematów, które warto poruszać w komunikacji zewnętrznej (na stronie internetowej, w postach w social mediach, w filmach korporacyjnych, w ogłoszeniach rekrutacyjnych), jak i w komunikacji wewnętrznej (w rozmowach i spotkaniach, przy inicjowaniu akcji wewnętrznych)

liczba respondentów badania

Kilka ważnych wniosków:

 

 • 2 najważniejsze atrybuty opisujące atrakcyjnych pracodawców to: ponadprzeciętna pensja oraz uznanie i szacunek okazywane przez przełożonego;
 • dla kobiet najważniejszy atrybut to możliwość dzielenia się wiedzą;
 • dla mężczyzn najważniejszym atrybutem jest ponadprzeciętna pensja;
 • dla poszukujących pracy najważniejsze jest uznanie i szacunek przełożonego (czyżby potwierdzała się opinia, że odchodzi się od szefa, a przychodzi się do firmy?);
 • przełom w postrzeganiu tego co jest najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o pracy następuje w wieku 31-40 lat.

Obejrzyj nagranie webinaru, na którym Julita Dąbrowska omówiła wyniki badania. 

 

Państwa raport okazał się niezwykle pomocny. Bardzo przejrzyście i obrazowo przedstawione zostały wyniki, które jasno pokazują, dlaczego uznanie jest tak ważne także w kulturze polskich firm.

Wynikowe raportu zostały wykorzystane w naszym szkoleniu kadry managerskiej oraz były istotnym wsparciem w promowaniu kultury feedbacku i otwartej komunikacji.

Cieszę się, że takie badania się odbyły, bo pomogły działom HR lepiej odpowiadać na potrzeby Pracowników.

Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska

Dyrektor Personalny NEE, Keller Polska Sp. z o.o.

Oto dostępne raporty „Atrakcyjni Pracodawcy 2022”

Na początek pobierz raport bezpłatny i przekonaj się jak wiele cennych informacji i wskazówek zawiera. W raporcie tym prezentowanych jest tylko 5 najwyżej ocenionych atrybutów

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, chcesz poznać pełną listę 25 atrybutów oraz tego jak jest oceniany każdy atrybut przez różne grupy respondentów (pod kątem płci, wieku i statusu zawodowego) to wybierz raport płatny. Znajdziesz w nim ponadto opisy 12 grup kandydatów i pracujących. Dane te pomogą Ci szybciej i dokładniej zweryfikować strategię komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej dla marki Twojego pracodawcy. 

 

Raport płatny syndykatowy zawiera wszystkie materiały z raportu bezpłatnego oraz nowe:

 • Omówienie wyników badania dotyczących opinii respondentów na temat 25 atrybutów opisujących pracodawców (t.j. ranking od najważniejszych po ważne, mało ważne i nieważne atrybuty)
  • wszyscy respondenci
  • poszukujący pracy
  • nieposzukujący pracy
  • kobiety
  • mężczyżni
 • Omówienie wybranych 12 grup kandydatów i pracowników (tj. ranking 25 atrybutów od najważniejszych po ważne, mało ważne i nieważne w opinii każdej z opisywanych grup)
  • kobiety 25-30 lat poszukujące pracy
  • kobiety 31-40 lat poszukujące pracy
  • kobiety 41-50 lat poszukujące pracy
  • mężczyźni 25-30 lat poszukujący pracy
  • mężczyżni 31-40 lat poszukujący pracy
  • mężczyżni 41-50 lat poszukujący pracy
  • kobiety 25-30 lat nieposzukujący pracy
  • kobiety 31-40 lat nieposzukujący pracy
  • kobiety 41-50 lat nieposzukujący pracy
  • mężczyźni 25-30 lat nieposzukujący pracy
  • mężczyżni 31-40 lat nieposzukujący pracy
  • mężczyżni 41-50 lat nieposzukujący pracy

POZNAJ BADACZY:

Julita Dąbrowska

 • ekspertka marketingu, PR, employer brandingu z ponad 25-letnim doświadczeniem,
 • autorka dwóch bestsellerów „Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce” oraz „Praktyka employer brandingu. Rozmowy z menedżerami”,
 • absolwentka studiów doktoranckich w ALK oraz Szkoły Consumer Intelligence PTBRIO,
 • przeprowadziła ponad 80 wywiadów z top menedżerami firm w Polsce,
 • autorka raportu „Co czeka firmy w Polsce w 2020 roku” opracowanego na zlecenie Stowarzyszenia Interim Managerów w grudniu 2017 roku,
 • autorka raportu z badania jakościowego 7 polskich software house’ów, opublikowanego w czerwcu 2019 roku, w którym opublikowano nowy model marki pracodawcy,
 • doświadczony trener, ponad 6000 godzin szkoleniowych, wykładowca akademicki w ALK, SWPS, UE w Poznaniu i Uczelni Łazarskiego

Marcin Łączyński

 • socjolog, medioznawca, statystyk,
 • wykładowca akademicki UW,
 • autor dwóch książek: „Metody Badania Wizerunku w Mediach” oraz „Gry szkoleniowe. Praktyczny Przewodnik”,
 • od 2013 roku współpracujący z Julitą Dąbrowskiej, czego efektem są przeprowadzone badania satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz kultury organizacji firm sektorów FMCG, produkcji, branży medialnej

Jesteś zainteresowana indywidualnym raportem syndykatowym dla Twojego pracodawcy?

Napisz do mnie, odezwę się w najkrótszym możliwym czasie i przedstawię więcej szczegółów oferty.