Jakie są oczekiwania pracowników?

Kiedy w 2012 roku po raz pierwszy poruszyłam temat oczekiwań pracowników, wówczas posłużyłam się wynikami badań EBI z 2012 roku. 

Jakże się mylimy mówiąc, że pracownicy są tylko zainteresowani coraz wyższymi wynagrodzeniami. Pomijając fakt, że płaca powinna być godna pracownicy przede wszystkim oczekują, by praca była interesująca. Ważne są również warunki wykonywania pracy. Wygrywają pracodawcy, którzy zapewnią swoim pracownikom możliwość dalszego rozwoju, najlepiej tak by był godny z rozwojem firmy. Wspinanie się po ścieżkach kariery też jest ważne. 

Procent osób, które wybrały dany atrybut wśród trzech najważniejszych z listy obejmującej 20 atrybutów – dane za 2012 rok 

Atrybut EVP Proc. wskazań – global benchmark
Interesująca praca 35 proc.
Rozwój kariery 32 proc.
Wynagrodzenie (pakiet) 28 proc.
Zgodność z wartościami osobistymi 25 proc.
Możliwość rozwoju osobistego wraz ze wzrostem firmy 24 proc.
Przyjazne warunki pracy 16 proc.
Kwestie etyczne 15 proc.
Empowerment 15 proc.
Elastyczność pracy 14 proc.

Źródło: badania Employer Branding International (EBI), 2012

Od tego czasu sporo się zmieniło. Dziś dysponuję już wynikami własnych badań – „Atrakcyjni pracodawcy” oraz „Oceń swojego szefa, oceń swoją szefową„, które dostarczają cennych wskazówek. 

 

Zatem co wiemy na temat oczekiwań pracownikow w 2023 roku? 

Dla pracowników najważniejsze są atrybuty społeczno-godnościowe czyli relacje z innymi w organizacji oraz kultura organizacji, która sprzyja dobrej atmosferze pracy. 

Przez ostatnią dekadę wiele zmieniło się w świadomości pracownikow – są bardziej asertywni, żądają okazywania im należnego szacunku oraz stworzenia warunków do realizacji własnych planów i ambicji. Ta postawa uwypukla znane już potrzeby wyższego rzędu jak:

 • potrzeba szacunku
 • potrzeba samorealizacji
 • potrzeba przynależności (relacyjności) 
 • potrzeba autonomii 

Wyniki badania „Atrakcyjni pracodawcy 2023” wskazują na 3 najważniejsze atrybuty brane pod uwagę przy wyborze pracodawcy. Są to:

 • przyjemne środowisko pracy 
 • okazywanie szacunku i uznania przez przełożonego
 • dobre relacje z przełożonym

Natomiast wyniki badania „Oceń swojego szefa, oceń swoją szefową” z 2022 roku pokazują, że pracownicy najniżej ocenili 2 zachowania swoich przełożonych:

 • przekazywanie informacji zwrotnej
 • świadomość tego co dzieje się w zespole

Z tego jednoznacznie wynika, że w centrum uwagi oczekiwań pracowników są relacje w zespole. Relacje buduje się na zaufaniu, odpowiedzialności i wiarygodności. 

Tego nie zmienią żadne programy czy kampanie nastawione na angażowanie pracowników – bo nie można niczego zmienić jeśli nie ufa się ludziom wokół siebie w pracy. 

Zmiana jest możliwa tylko jako działanie drastyczne:

 • zmianę postawy lidera
 • wypracowanie wspólnie ze wszystkimi ludźmi w zespole listy zasad i wartości, które będą rygorystycznie przestrzegane
 • wyjaśnianie sytuacji trudnych i konfliktowych 
 • zwolnienia osób, które nie akceptują zmian i chcą blokować „nowe otwarcie”

Zostaje jeszcze jedno pytanie – a co z wynagrodzeniami. Nadal są ważne. Oczekiwanie, by otrzymywać godną pensję jest niezmienne od lat. Jednakże w tej sferze decyzje rządowe o podwyżkach wynagrodzenia minimalnego sprawiają, że wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja.