Persona idealnego kandydata

Persona idealnego kandydata

Persona kandydata

Co to takiego? To opis idealnego kandydata, którego pracodawca chce pozyskać do firmy, zrekrutować.

Stworzenie persony kandydata to pierwszy krok, który trzeba tworzyć jeśli pracodawca chce chce realizować:

 

Jednak w zależności od tego w jakim celu opracowywana jest persona będą brane pod uwagę różne informacje na temat kandydatów. Przydadzą się wskazówki z praktyki marketingu dotyczące grup docelowych, by dowiedzieć się jak przebiega ten proces.

 

Skąd czerpiemy informacje na temat idealnego kandydata?

Tworzenie person rozpocznij od pozyskania informacji i analizy kim są nasi pracownicy w firmie. Skupiamy naszą uwagę na tzw. talentach, osobach, które są szczególnie ważne dla firmy – ze względu na swoją wiedzę, postawy i zachowania oraz sposób realizacji celów firmowych.

W ramach takiej analizy (statystycznej) – dostępnej w działach HR – interesują nas:

 • jakie uczelnie, kursy, studia podyplomowe ukończyli nasi najlepsi pracownicy,
 • w jakim wieku są te osoby

Te informacje pozwalają doprecyzować jakich umiejętności merytorycznych oczekuje pracodawca od kandydatów.

Natomiast te bardziej szczegółowe dane uzyskamy od pracowników w ramach wywiadów indywidualnych, grupowych, warsztatów (gier), badań opinii pracowników oraz obserwacji pracy najlepszych i najgorszych kandydatów (tzw. shadowing).

Z drugiej strony interesuje nas opinia zarządu, by uzyskać odpowiedzi na pytania z jakimi wyzwaniami powinni poradzić sobie idealni kandydaci. To będą wskazówki dotyczące ogólnej charakterystyki, cech osobowości, ale i listy osobistych wartości, sposobu patrzenia na świat i radzenia sobie z niepewnością oraz zmianą.

Profil persony powinien uwzględniać też dopasowanie do kultury organizacyjnej.

Jakie dane zawiera opis persony?

Przykładowa lista zawiera:

🔵 dane demograficzne:

 • wiek kandydata,
 • miejsce zamieszkania
 • coraz rzadziej umieszcza się dane na temat płci kandydata, stanu cywilnego kandydata, w tym faktu posiadania dzieci

🔵 dane psychologiczne:

 • preferowane wartości osobiste (spójne z wartościami firmowymi),
 • kompetencje społeczne,
 • korzystanie z mediów (co czyta, słucha, ogląda) kandydat, jakie treści go interesują,
 • znajomość social mediów i sposób korzystania z nich,
 • znajomość komputera i specyficznego oprogramowania,
 • osobiste ambicje np. sportowe (tzw. potrzeba samorealizacji),
 • życie po pracy czyli sposób spędzania czasu wolnego: z rodziną, z książką, w kuchni, na sportowo, na grach komputerowych, hobby (kluby zainteresowań)
 • nastawienie do życia: optymista, pesymista, pragmatyk
 • kogo ceni dana osoba czyli kto może być przekaźnikiem informacji

🔵 dane związane z postrzeganiem pracy:

 • rola pracy w życiu
 • ambicje zawodowe
 • preferowany sposób komunikacji
 • sposób uczestnictwa w zespole (tzw. role Belbina)
 • preferowany pracodawca: branża, wielkość firmy, kapitał firmy
 • chęć brania odpowiedzialności na siebie za siebie, swój zespół
 • najważniejsze atrybuty związane z atrakcyjnym miejsce pracy -> co bierze pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze pracodawcy

Ten podstawowy szablon możesz dowolnie modyfikować.

Co dalej?

Na podstawie pytań persony, które bedą wykorzystywane w marketingu rekrutacyjnym czy w ogóle w kampaniach wizerunkowych powinny dostarczać jasnych wskazówek z jakich kanałów komunikacji korzystają kandydaci oraz jakie tematy związane z pracodawcą i pracą są dla nich interesujące.

Najtrudniejsze pytanie? Ilu takich kandydatów jak opisanych w personie jest w społeczeństwie. Takich danych nie ma.

Budowanie persony kandydata możesz przeprowadzić samodzielnie, pomogą Ci w tym różnorodne programy i aplikacje online. Ja jednak rekomenduję grupowy, warsztatowy proces tworzenia persony kandydata – w sali konferencyjnej, przy tablicy, flipcharcie.

Czasami będzie to oznaczać zdefiniowanie kilku grup docelowych, czyli kilku typów i kilku opisów person kandydata. Inne informacje zawrzesz w opisie person kandydata w rekrutacji (będzie bardziej rozbudowana) a inne w celu marketingowym, jakim jest kształtowanie wizerunku pracodawcy.

Kup pełen raport z badania „Atrybuty Atrakcyjnego Pracodawcy”

Zostań specjalistą employer brandingu i samodzielnie opracuj strategię EB! – kurs online