Persona kandydata

Co to takiego? To opis idealnego kandydata, którego pracodawca chce pozyskać do firmy, zrekrutować.

 

Persony trzeba tworzyć jeśli pracodawca chce chce realizować:

 

Jednak w zależności tego w jakim celu opracowywana jest persona będą brane pod uwagę różne informacje na temat kandydatów.

 

Skąd czerpiemy informacje na temat idealnego kandydata?

Przede wszystkim z analizy kim są nasi pracownicy w firmie. Skupiamy naszą uwagę na tzw. talentach, osobach, które są szczególnie ważne dla firmy – ze względu na swoją wiedzę, postawy i zachowania oraz sposób realizacji celów firmowych.

W ramach takiej analizy (statystycznej)  – dostępnej w działach HR – interesują nas:

 • jakie uczelnie, kursy, studia podyplomowe ukończyli nasi najlepsi pracownicy,
 • w jakim wieku są te osoby

Te informacje pozwalają doprecyzować jakich umiejętności merytorycznych oczekuje pracodawca od kandydatów.

Natomiast te bardziej szczegółowe dane uzyskamy od pracowników w ramach wywiadów indywidualnych, grupowych, warsztatów (gier), badań opinii pracowników oraz obserwacji pracy najlepszych i najgorszych kandydatów (tzw. shadowing).

Z drugiej strony interesuje nas opinia zarządu, by uzyskać odpowiedzi na pytania z jakimi wyzwaniami powinni poradzić sobie idealni kandydaci. To będą wskazówki dotyczące cech osobowości, ale i listy osobistych wartości, sposobu patrzenia na świat i radzenia sobie z niepewnością oraz zmianą.

 

Jakie dane zawiera opis persony?

Przykładowa lista zawiera:

🔵 dane demograficzne:

 • wiek kandydata,
 • miejsce zamieszkania
 • coraz rzadziej umieszcza się dane na temat płci kandydata, stanu cywilnego kandydata, w tym faktu posiadania dzieci

🔵 dane psychologiczne:

 • preferowane wartości osobiste (spójne z wartościami firmowymi),
 • korzystanie z mediów (co czyta, słucha, ogląda) kandydat, jakie treści go interesują,
 • znajomość social mediów i sposób korzystania z nich,
 • znajomość komputera i specyficznego oprogramowania,
 • osobiste ambicje np. sportowe (tzw. potrzeba samorealizacji),
 • życie po pracy czyli sposób spędzania czasu wolnego: z rodziną, z książką, w kuchni, na sportowo, na grach komputerowych, hobby (kluby zainteresowań)
 • nastawienie do życia: optymista, pesymista, pragmatyk
 • kogo ceni dana osoba czyli kto może być przekaźnikiem informacji 

🔵 dane związane z postrzeganiem pracy:

 • rola pracy w życiu
 • ambicje zawodowe
 • preferowany sposób komunikacji
 • sposób uczestnictwa w zespole (tzw. role Belbina)
 • preferowany pracodawca: branża, wielkość firmy, kapitał firmy
 • chęć brania odpowiedzialności na siebie za siebie, swój zespół
 • najważniejsze atrybuty związane z atrakcyjnym miejsce pracy -> co bierze pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyborze pracodawcy

 

Na podstawie pytań persony, które bedą wykorzystywane w kampaniach wizerunkowych powinny dostarczać jasnych wskazówek z jakich kanałów komunikacji korzystają kandydaci oraz jakie tematy związane z pracodawca i praca sa dla nich interesujące.

Najtrudniejsze pytanie? Ilu takich kandydatów jak opisanych w personie jest w społeczeństwie. Takich danych nie ma.