Co motywuje polskich pracowników?

Co motywuje polskich pracowników w 2013?

Firma AON Hewitt latem br. przedstawiła wyniki badania „Najlepsi pracodawcy 2012” [1], a w nim ciekawe zestawie trzech głównych motywatorów. Respondentów podzielono na 4 grupy wiekowe.

Tabela 1. Co motywuje polskich pracowników w 2013 roku?

Pracownicy w wieku 25-29 lat Pracownicy w wieku 30-34 lata Pracownicy w wieku 35-44 lat Pracownicy w wieku 45-54 lat
Adekwatność płacy Orientacja na ludzi Kariera Uznanie
Orientacja na ludzi Adekwatność płacy Orientacja na ludzi Orientacja na ludzi
Reputacja organizacji Kariera Uznanie Kariera

A jak sytuacja przedstawiała się 5 lat temu. Bazuję na  Polskiej Mapie Motywacji (2008) czynnikami motywującymi polskich pracowników do pracy były:

  • dobra atmosfera w miejscu pracy
  • docenienie zaangażowania w pracy
  • podnoszenie kwalifikacji
  • pewność zatrudnienia
  • jasno i konkretnie określone cele i zadania
  • delegowanie zadań, by wykazać się wiedzą
  • rozszerzanie decyzyjności
  • zapraszanie do udziału w podejmowaniu decyzji

Nowsze dane precyzyjniej definiują główne czynniki motywacyjne. Jeżeli w uproszczeniu przyjmiemy, że pokolenie Y reprezentowane jest przez pracowników do lat 34, to wniosek dla pracodawcy jest prosty. Należy zadbać o dobrą atmosferę w pracy, angażować w projekty interesujące dla tej grupy społecznej, podnosić kwalifikacje i oferować konkurencyjny pakiet wynagrodzeń. Ponadto dbać o reputację firmy i inicjować oraz realizować programy zarządzania talentami.

Co interesuje starszych pracowników, powyżej 35. roku życia, w uproszczeniu przyjmijmy, że są to osoby z pokolenia X. Przede wszystkim rozwój kariery oraz uznanie, zatem jasno i konkretnie określone cele, ale też powierzanie coraz ambitniejszych zadań, w których można wykazać się wiedzą, doświadczeniem i wysokimi kompetencjami. Chyba właśnie z racji wieku, czynnik orientacja na ludzi jest na drugim miejscu, pracownicy ci choć cenią sobie dobrą atmosferę i ludzki wymiar biznesu, wiedzą już, że nie zawsze można to osiągnąć.

 


[1] Wyniki zaprezentowano 19.06.2013 w czasie spotkania „Wyzwania biznesu – odpowiedzi HR” zorganizowanym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kup pełen raport z badania „Atrybuty Atrakcyjnego Pracodawcy”

Zostań specjalistą employer brandingu i samodzielnie opracuj strategię EB! – kurs online