Liczy się przede wszystkim wynagrodzenie

Ten rok jest szczególny trudny w rekrutacji. A to przecież jeden z podstawowych obszarów employer brandingowych. Kandydaci coraz śmielej dopominają się godnego wynagrodzenia. A to oznacza, że trzeba omówić temat wynagrodzeń w employer brandingu. Potwierdzają to zresztą ostatnie badania serwisu praca.pl. 

Czy te dane zaskakują? Chyba nie. Wcześniejsze raporty – jak ADP Workforce View 2018 – podają, że Polacy na tle innych krajów Europy stosunkowo chętnie chcą zmieniać pracę.

Postawy pracowników wobec piastowania stanowiska pozostają spójne z 2017 rokiem, a względna stabilność gospodarki i rynku pracy w całej Europie korzystnie wpływa na pewność siebie osób poszukujących pracy. Więcej niż jeden z dziesięciu badanych (13%) twierdzi, że chce odejść z obecnego miejsca pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, podczas gdy ponad jedna czwarta (26%) zamierza pozostać w obecnym miejscu pracy przez resztę ich życia zawodowego. Przeciętnie pracownicy spodziewają się spędzić nieco ponad cztery lata z jednym pracodawcą.

Zmianie pracy sprzyjają inne czynniki – choćby technologiczne i ekonomiczne. Zwracają na to uwagę menedżerowie 19 wiodących firm w Polsce, którzy niedawno podzielili się swoją opinią na łamach raportu. (patrz raport „Co czeka firmy w Polsce w 2020 roku?„). Jasno mówią o tym , że Polska przestała być krajem taniej siły roboczej.

Również eksperci HAYS Polska w raporcie „Wyzwania na rynku pracy. Oczekiwania i Rozwój” dzielą się ciekawymi danymi:

Z badania wynika, że w 2017 roku niemal 80% pracodawców zwiększyło wynagrodzenia swoich pracowników. Konkurencja o najlepszych specjalistów wciąż jest bardzo duża, więc również w 2018 roku podobny odsetek pracodawców planuje dalsze podwyżki płac.

Idąc dalej, szukając odpowiedzi na pytanie – co sprawia, że pracownicy są zainteresowani zmiana pracy – niestety trzeba stwierdzić, że kwestie finansowe są wciąż w centrum uwagi. Spójrzmy na wspomniany raport ADP, w którym czytamy:

I mimo, że istnieją różne czynniki wpływające na motywację pracowniczą, płace i wynagrodzenie nadal dominują, gdyż niemal połowa (47%) osób, które wzięły udział w badaniu nazwała je głównym czynnikiem motywującym. Ta liczba pozostała niezmieniona od 2016 roku, co dowodzi o tym, że wynagrodzenie ciągle niesie za sobą znaczenie emocjonalne i kontekst do pracy.

Jakie to rodzi konsekwencje dla działań employer brandingowych.

Co najmniej dwie. Pierwsza to konieczność odniesienie się do kwestii wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę. Jak dotąd tylko nieliczni pracodawcy otwarcie podają widełki wynagrodzeń. Są to głównie pracodawcy sektora nowych technologii.

Kwestia druga to komunikowanie wynagrodzeń wewnątrz firmy. Jak dotąd można spotkać się z dwoma skrajnymi opiniami. Pierwsza to postawa zachowawcza, która uważa, że wynagrodzenia to kwestia indywidualnego porozumienia między pracodawcą i pracownikiem. Tak też jest postrzegana przez prawników, interpretujących wprost przepisy prawne.

Tego samego zdania jest Agnieszka Janowska, ekspertka prawa pracy, która na 3. Forum Employer Brandingu wygłosiła wspaniały wykład. Uważa, że do sfery dóbr osobistych pracownika, podlegających ochronie na mocy art. 23 i 24 Kodeksu CYwilnego, należy informacja o wysokości wynagrodzenia, dlatego ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego.

Coraz powszechniejsze są dyskusje na temat ewentualnego nierównego traktowania pracowników z uwagi na wynagrodzenie. I nie chodzi tu jedynie o różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. Poza Islandią, żaden inny kraj nie zdecydował się na odgórne uregulowanie kwestii wynagrodzeń. W praktyce oznacza to przede wszystkim różnice w wynagradzaniu pracowników nowych i już zatrudnionych w danej firmie. 

Od lat też wiadomo, że najlepsi pracodawcy, czyli i najbardziej cenieni przez kandydatów i pracowników, nigdy nie oferują najwyższych wynagrodzeń. Przyciągają do siebie atrybutami niematerialnymi, spośród których najważniejszy to przyjazna atmosfera pracy oraz atrakcyjne (więc dostosowane do wysokich oczekiwań pod względem wystroju) miejsca pracy.

Kwestia wynagrodzeń może stać się papierkiem lakmusowym dla działań employer brandingowych. To jak faktycznie podchodzi do kwestii wynagrodzeń pracodawca – podmiotowo czy przedmiotowo – może zaważyć na rozwiązaniu kryzysu employer brandingowego.

Leave this field blank
Proszę napisz co Cię interesuje, a czego nie znalazłaś na mojej stronie.

Kup pełen raport z badania „Atrybuty Atrakcyjnego Pracodawcy”

Zostań specjalistą employer brandingu i samodzielnie opracuj strategię EB! – kurs online