fbpx
Odpowiedzialność – puste słowa czy rzeczywistość

Odpowiedzialność – puste słowa czy rzeczywistość

Od wieków biznes nierozerwalnie łączy się z odpowiedzialnością. Jednak jej wymiar zmieniał się przez ostatnie 2 stulecia. Początkowo właściciele firm ponosili pełną odpowiedzialność za swoje działania, odpowiadając całym swoim majątkiem. Tak było do połowy XIX wieku. Dopiero wielka rewolucja przemysłowa zmieniła podstawową zasadę – oddzieliła właściciela od zarządzającego firmą. By to było możliwe w XIX wieku, najpierw w Anglii, potem w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach wprowadzono zasadę tzw. ograniczonej odpowiedzialności, zgodnie z którą właściciele czyli akcjonariusze odpowiadali jedynie do wysokości swoich udziałów.

(więcej…)

3. Forum Employer Branding już 24.10.2013 w Warszawie

3. Forum Employer Branding już 24.10.2013 w Warszawie

Odbędzie się 24 października 2013 roku w Warszawie. Dyskusja skupi się na temat odpowiedzialności – zarówno pracodawcy jak i pracownika w kontekście działań employer brandingowych.

Odpowiedzialność to słowo klucz, które przewija się w każdej dyskusji biznesowej. Jest jedną z kluczowych wartości wielu firm. Odpowiedzialność ponoszą zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, choć prezentują odmienne opinie na ten temat. Odpowiedzialność dotyka różnorodnych aspektów życia organizacji, formalnych i nieformalnych, a nierzadko decyduje o przewadze konkurencyjnej firm.  (więcej…)

Rzecz o odpowiedzialności

Rzecz o odpowiedzialności

Przeglądając materiały na temat odpowiedzialności od razu przypomniałam sobie fragment książki „Korporacja” Joela Bakana. Jeszcze w XVI wieku każdy właściciel odpowiadał całym swoim majątkiem za siebie, swoją firmę i swoje gospodarstwo. Jeśli tworzono spółki, miały one charakter spółek cywilnych, w których nadal właściciele odpowiadali całym swoim majątkiem.

(więcej…)