fbpx

Od wieków biznes nierozerwalnie łączy się z odpowiedzialnością. Jednak jej wymiar zmieniał się przez ostatnie 2 stulecia. Początkowo właściciele firm ponosili pełną odpowiedzialność za swoje działania, odpowiadając całym swoim majątkiem. Tak było do połowy XIX wieku. Dopiero wielka rewolucja przemysłowa zmieniła podstawową zasadę – oddzieliła właściciela od zarządzającego firmą. By to było możliwe w XIX wieku, najpierw w Anglii, potem w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach wprowadzono zasadę tzw. ograniczonej odpowiedzialności, zgodnie z którą właściciele czyli akcjonariusze odpowiadali jedynie do wysokości swoich udziałów.

Cały artykuł został opublikowany w lipcowym numerze miesięcznika „Personel Plus”. Oto kilka ważnych aspektów odpowiedzialności:

– pojęcie oraz zakres odpowiedzialności zmieniał się przez ostatnie 2 wieki

– z odpowiedzialnością nierozerwalnie łączy się motywacja, motywowanie, zaufanie i kontrola

– decydując się na powierzanie coraz większej odpowiedzialności coraz szerszemu gronu osób, w tym także pracownikom, należy zapewnić odpowiednie warunki. Pracownicy muszą mieć określoną swobodę działania, w organizacji musi być jasny system wartości i wreszcie musi panować powszechne uznanie dla postawy zaangażowania pracowników. [1]

– odpowiedzialność może mieć wymiar wewnętrzny (pracownicy) oraz zewnętrzny (klienci, partnerzy i inni beneficjenci)

 

[1] Więcej w Dąbrowska, J, 2013, Odpowiedzialność a budowanie wizerunku pracodawcy, Vademecum pracodawcy 2014, str. 180-182