Odbędzie się 24 października 2013 roku w Warszawie. Dyskusja skupi się na temat odpowiedzialności – zarówno pracodawcy jak i pracownika w kontekście działań employer brandingowych.

Odpowiedzialność to słowo klucz, które przewija się w każdej dyskusji biznesowej. Jest jedną z kluczowych wartości wielu firm. Odpowiedzialność ponoszą zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, choć prezentują odmienne opinie na ten temat. Odpowiedzialność dotyka różnorodnych aspektów życia organizacji, formalnych i nieformalnych, a nierzadko decyduje o przewadze konkurencyjnej firm. 

Punktem wyjścia będzie prezentacja przygotowana przez instytut MTResearch na temat wyników jakościowych badań etnograficznych przeprowadzonych wśród polskich pracowników na temat postrzegania odpowiedzialności jako wartości.

Wysłuchamy prelekcji (case studies) przygotowanych przez doświadczonych praktyków – dyrektorów działów HR firm działających w różnych sektorach rynku takich jak: DHL Express, Levi Strauss, Sabre, Schneider Electric, którzy opowiedzą jakie działania wdrażane są w ich firmach, by budować organizację odpowiedzialną,

Przedstawiciel wiodącej kancelarii prawnej TGC Corporate Lawyers wyjaśni nam jakie rozwiązania prawne mogą być stosowane, gdy mowa jest o ochronie dóbr osobistych pracowników i pracodawców w kontekście budowania wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy.

Podyskutujemy również z przedstawicielem Akademii Leona Koźmińskiego na temat niezmiennie ważnego aspektu jakim jest dopasowanie edukacji do wymogów współczesnego rynku pracy, odpowiedzialności szkół wyższych względem studentów, absolwentów oraz pracodawców.

Zapoznamy się z raportem przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu na temat Karty Różnorodności w Polsce.

Ważnym elementem Forum będzie debata prowadzona przez dziennikarza prasy branżowej, w której wezmą udział wszyscy uczestnicy spotkania oraz zaproszeni eksperci. Będzie to okazja nie tylko do wymiany opinii, ale również do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Dodatkowe informacje: feb@forumemployerbranding.pl.