3 powody dlaczego warto oceniać działania employer brandingowe

3 powody dlaczego warto oceniać działania employer brandingowe

3 powody dlaczego warto oceniać działania employer brandingowe

Jeśli działania employer brandingowe mają zmienić markę i wizerunek pracodawcy lub je wzmocnić, to trzeba sobie najpierw zadać pytanie – jaki ma być oczekiwany, preferowany efekt. Dlatego też ustala się cele, najlepiej zgodne z reguła SMART, a następnie weryfikuje się ich wykonanie i efektywność. To wydaje się być oczywiste, ale wcale tak nie jest. 

Oto 3 powody dlaczego warto oceniać działania employer brandingowe:

Powód 1. Zanim jednak przystąpimy do oceny czy działania employer brandingowe odniosły pożądany efekt, najpierw trzeba ustalić cele – mierzalne, realne, ambitne i określone w czasie. I tu pojawia się pierwsze wyzwanie – co ma być celem działań EB. Czy cele odnoszą się do sytuacji bieżącej, a może powinny uwzględniać to jak zmienia się firma i jej model biznesowy w ciągu najbliższych kilku lat? Czy na pewno wiesz jaki problem w organizacji rozwiążą podejmowane działania employer brandingowe.

Czy nasza firma ciągle potrzebuje nowych ludzi do pracy, a więc skupiamy się na wyzwaniach bieżących? Czy działania employer brandingowe są związane tylko z rekrutacją, a może z rekrutacją i wzrostem rozpoznawalności firmy jako pracodawcy? A może jednocześnie chcemy uwzględniać kwestie zarządzania talentami w perspektywie najbliższych kilku lat. Jest kilka technik porządkowania celów, ustalania hierarchii ważności. Przyznaję, że dyskusje na ten temat trwają godzinami, kiedy rozmawiam z moimi klientami.

Powód 2. Podstawową korzyścią z przeprowadzonej ewaluacji działań employer brandingowych jest wiedza na temat co trzeba poprawić. W wielu przypadkach chodzi o to, by odkryć co należy poprawić w pierwszej kolejności. Zmiana w jednym obszarze może automatycznie rozwiązać wiele pobocznych problemów. W tym względzie warto korzystać z bogatej wiedzy psychologii społecznej (psychologia jednostki, psychologia grup) oraz socjologii.

Powód 3. Po przeprowadzeniu oceny działań employer brandingowych można lepiej zarządzać dostępnymi zasobami: czasem i pieniędzmi oraz lepiej organizować pracę osób zaangażowanych w projekt employer brandingowy.

Na ewaluację działań employer brandingowych można spojrzeć z trzech perspektyw: HR-owej, marketingowej i kształtowania kultury organizacji.

Perspektywa HR-owa będzie przede wszystkim oceniała procesy HR-owe – od oceny rekrutacji, onboardingu, motywowania, zaangażowania, poziomu satysfakcji zawodowej, przypadków anomii pracowniczej po kwestie zmiany umiejętności i kompetencji.

Perspektywa marketingowa jest wskazana przy ocenie wizerunku pracodawcy, siły marki pracodawcy, rozpoznawalności marki i ewaluacji wszelkich działań komunikacyjnych – wewnętrznych i zewnętrznych.

Perspektywa kultury organizacji uwzględnia zmiany w czasie dotyczące listy wartości, reguł postępowania (zmiana postaw i zachowań pracowników), w tym także inicjowania i przeprowadzania działań CSR-owych na rzecz różnych interesariuszy. Zaproponowany podział jest umowny, bo obszary te wzajemnie się przenikają. Nie ma jednej uniwersalnej miary pokazującej, czy prowadzone działania employer brandingowe są skuteczne i efektywne czy też nie.

Zainteresowanych szczegółowymi miernikami odsyłam do moich artykułów z 2014 roku opublikowanych na łamach miesięcznika „Personel i Zarządzanie”. Polecam również checklistę opracowaną z myślą o tych osobach, które planują swoją pierwszą kampanię rekrutacyjną.

Wszystkich zapraszam do udziału w 7. Forum Employer Branding, którego tematem przewodnim będzie właśnie ewaluacja działań employer brandingowych. Odbędzie się ono już 13.06.2018 roku w Warszawie. W trakcie Forum zaproszenie eksperci z firm: DB Schenker, INTIVE, SoTrender, KANTAR, Poczta Polska podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem i pokażą jak w praktyce oceniają podejmowane inicjatywy employer brandingowe.

Kolejna edycja warsztatów „Jak wyróżnić pracodawcę na rynku pracy?”

Kolejna edycja warsztatów „Jak wyróżnić pracodawcę na rynku pracy?”

W dniach 26-27 października 2017 roku w Warszawie (centrum miasta) odbędą się warsztaty dla osób zainteresowanych budowaniem strategii employer brandingowej. 

Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy jak zdobyć informacje o mocnych i słabych stronach organizacji, jak interpretować dostępne informacje z raportów, rozmów i obserwacji, jakie pytania należy sobie zadać, aby określić co faktycznie wyróżnia firmę spośród innych pracodawców. Zastosowana metoda warsztatowa studium przypadku gwarantuje pokazanie i przetestowanie omawianych narzędzi oraz pozwala na wymianę opinii między uczestnikami warsztatów. Warsztaty odbywają się w grupie do 10 osób i obejmują 16 godzin lekcyjnych. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymają gotowe szablony do praktycznego zastosowania, umożliwiające przeprowadzenie diagnozy organizacji. Uczestnicy poznają autorską metodę MASTER – pomocną przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii employer brandingowych w firmach, sprawdzoną na polskim rynku. Więcej informacji na temat tej metody można znaleźć na łamach miesięcznika „Personel i Zarządzanie” nr 5/2013 oraz w artykule. Zgłoszenia i dodatkowe informacje: link. 

Rozmowy o employer brandingu w Konfederacji Lewiatan

Rozmowy o employer brandingu w Konfederacji Lewiatan

Rozmowy o employer brandingu

W środę 26 października 2016 zostałam zaproszona na inaugurację nowego cyklu spotkań dla członków Konfederacji Lewiatan – Marketing po godzinach. Pierwsze spotkanie zostało poświęcone zagadnieniom employer brandingu.

W tym roku przypada 20. rocznica użycia określenia „employer brand” przez dwóch autorów: Tima Amblera i Simona Barrowa.

W swoim pionierskim artykule zachęcali do stosowania narzędzi marketingowych w działach związanych z budowaniem relacji między pracodawcą a pracownikami. Z czasem employer branding stał się interdyscyplinarną dziedziną i nauki, i praktyki. W Polsce – niestety – wciąż za employer branding uznaje się budowanie wizerunku pracodawcy, co jest podejściem ograniczającym i czysto narzędziowym.

W środowy wieczór rozmawialiśmy o rozumieniu czym jest a czym nie jest employer branding.

Skupiliśmy się na prezentacji kilku autorskich case studies – przykłady projektów zrealizowanych w Polsce przez firmę Kalitero.

Kilka słów refleksji:

  • zanim rozpocznie się pracę nad nowym projektem employer brandingowym trzeba uzgodnić rozumienie tego pojęcia przez klienta i przez zleceniobiorcę, ma znaczenie czy buduje się wizerunek opartym na perswazyjnym prezentowaniu firmy, czy buduje się markę, a więc dba się przede wszystkim o spójność działań wewnętrznych i zewnętrznych firmy, opartych na realizacji celów biznesowych przez wybraną grupę pracowników i menedżerów, działających zgodnie z filozofią firmy (normami i wartościami).
  • każda firma powinna przede wszystkim chcieć się wyróżnić, a nie kopiować pomysły i rozwiązania innych firm, choć warto inspirować się firmami z innych sektorów gospodarki, z innych krajów.
  • sposób wyróżnienia się spośród tysięcy innych na rynku wynika z misji, wartości firmy oraz stylu przywództwa. Nie ma jednego idealnego stylu przywódcy, każdy preferuje innego szefa i co ważne pracownicy i menedżerowie naśladują jego zachowanie. Autentyczność zachowań szefa oparta na wartościach promowanych przez firmę wśród pracownikow i kandydatów jest niezbędna, aby kształtować zachowania i postawy innych.
  • im bardziej precyzyjnie określi firma swoje zasady, tym łatwiej o tym mówić i łatwiej zachęcić nowe osoby do dołączenia do niej.
  • sposób komunikacji z pracownikami i kandydatami zależy od odbiorcy, a nie od osobistych preferencji speca dysponującego budżetem na komunikację zewnętrzną.
  • pomysły na promocję firmy wśród pracowników i wśród kandydatów można odkryć w firmie, pracownicy to niewyczerpane źródło inspiracji.

 

Kobiety w nowych technologiach (relacja)

26 lutego 2016 roku w ramach Digital University debatowano na temat kobiet w nowych technologiach. Swoimi opiniami dzieliły się kobiety-prelegentki zaproszone przez organizatora FSCD. Poruszono kilka ważnych aspektów m.in. zachęcanie kobiet (najpierw dziewczynek) do studiowania matematyki, postrzeganie społeczne kobiet inżynierów, wsparcie społeczne dla kobiet na najwyższych stanowiskach oraz dress code.

Warto tam być – na 5. Forum Employer Brandingu

5. forum Employer Branding – 21.10.2015

Już 21 października 2015 roku odbędzie się 5. Forum Employer Brandingu w Warszawie. W tym roku będziemy debatować na temat jak komunikacja wewnętrzna wpływa na markę pracodawcy oraz jak marka pracodawcy kształtuje komunikację wewnętrzną. 

Program Forum będzie obejmować 7 wystąpień przygotowanych przez zaproszonych prelegentów reprezentujących rożne firmy i organizacje biznesowe. Podsumowaniem będzie debata oksfordzka prowadzona przez dziennikarza z udziałem zaproszonych gości.

09.00 – 10.00  – rejestracja i poranna kawa

10.00 – 10.05  –  powitanie

10.05 – 10.35 – „Oczekiwania pracowników względem komunikacji wewnętrznej w firmie” – Julita Dąbrowska, CEO firmy Kalitero i Marcin Łączyński, VP firmy MTResearch

10.35 – 11.10 –  „Nie bądź bucem – antropolog w K2. Jak skutecznie budować spójny wizerunek firmy wewnątrz i na zewnątrz” – Izabella Mikołajczyk, Dyrektor HR w K2

11.10-11.50 – „Jak sprawić, żeby pracownikom się chciało – rzecz o sile wolontariatu pracowniczego”‎ – Monika Pachniak-Radzińska z DB Schenker Logistics

11.50 – 12.10 – przerwa na kawę

12.10 – 12.40 – “Komunikacja lidera a energia zespołu” – Joanna Pietrusińska, Senior HR Manager w SAS Institute

12.40 – 13.15 – „Czemu służy komunikacja?” – Robert Ogór, Prezes firmy AMBRA SA

13.15 – 14.00 – lunch

14.00 – 14.40 –– „Usłysz swoich ludzi – 5 sekretów skutecznej komunikacji w firmie” – Dagmara Głowacka – globalny dyrektor ds. logistyki w firmie Kongsberg Automotive

14.40 – 15.15 – „Jak rosnąć i nie uderzać głową w sufit, czyli rola komunikacji w rozwijającym się przedsiębiorstwie” – Ewa Kieczka i Marta Zwolińska z Future Processing

15.15 – 16.15   – debata oksfordzka na temat „Czy i jak komunikacja wewnętrzna wpływa na markę pracodawcy?” – moderator Patrycja Michońska-Dynek, Dyrektor Radia Plus oraz uczestnicy debaty: Magdalena Warzybok z AON Hewitt i prof. Czesław Szmidt z ALK, przedstawiciel świata nauki.

Polecam również: 

W trakcie 5. Forum Employer Brandingu rozmawialiśmy o komunikacji wewnętrznej