26 lutego 2016 roku w ramach Digital University debatowano na temat kobiet w nowych technologiach. Swoimi opiniami dzieliły się kobiety-prelegentki zaproszone przez organizatora FSCD. Poruszono kilka ważnych aspektów m.in. zachęcanie kobiet (najpierw dziewczynek) do studiowania matematyki, postrzeganie społeczne kobiet inżynierów, wsparcie społeczne dla kobiet na najwyższych stanowiskach oraz dress code.