Cztery etapy z życia pracownika

Cztery etapy z życia pracownika

Nie każdy dzień pracownika wygląda tak samo. Analizując cykl życia pracownika, od zainteresowania potencjalnym pracodawcą, jego ofertą, po decyzję o rozstaniu warto zastanowić się jakie są kluczowe pytania z punktu widzenia budowania strategii employer brandingowej.

Można wyróżnić cztery etapy życia pracownika, czyli 4R:

 • recruitment (rekrutacja),
 • responsibility (odpowiedzialność),
 • relationship (relacje) oraz jedna z dwóch opcji:
 • rewarding (nagradzanie i kontynuowanie współpracy) lub resigning (rezygnacja i rozstanie z firmą).

Opiszę każdy z etapów.

Recruitment

 • etap ten obejmuje proces gromadzenia informacji o rynku, o pracodawcach, wysyłki aplikacji, przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych, czas trwania staży, praktyk i terminowych umów o pracę, umów zleceń, aż po czas wprowadzania pracownika do firmy, czyli onboarding.
 • Co myśli i czuje?Co jest naprawdę ważne? – Chce zdobyć pracę w wybranej firmie, zgodnie z wykształceniem, wiedzą, zainteresowaniami.
 • Co słyszy? Jakie są informacje w mediach płatnych, własnych i pozyskanych? Weryfikuje zasłyszane informacje pochodzące z różnych źródeł oraz konfrontuje się z własnymi doświadczeniami.
 • Co widzi?Jak wygląda oferta rynkowa? – Analizuje dane rynkowe (w tym wynagrodzenie i konkurencję) oraz ocenia swoje szanse.
 • Jakie są jego obawy? Jak przebić się wśród innych kandydatów.
 • Jakie są jego pragnienia? Korzyści? – Zdobyć pracę zgodnie z oczekiwaniami (branża, dział, stanowisko). Być spełnionym zawodowo.

Responsibility

 • etap ten obejmuje czas samodzielnej pracy / powierzonych zadań, ponoszenia pełnej odpowiedzialności, a także czas bacznej obserwacji co tak naprawdę oferuje pracodawca (weryfikacja kultury organizacyjnej firmy, jej wartości oraz wszystkich osób w niej zatrudnionych).  
 • zazwyczaj mowa jest o okresie od 3. miesiąca pracy do 12. miesiąca pracy w nowej firmie.

Relationship

 • etap budowania relacji między pracownikiem, współpracownikami oraz przełożonymi, a także innymi interesariuszami.
 • ten etap dojrzałości zazwyczaj trwa od 1. do 3. roku pracy w nowej firmie.

Rewarding lub Resigning

 • etap trudnych decyzji – albo plany dalszej współpracy pracownika i pracodawcy są spójne i umowa o pracę jest kontynuowana (nawet gdy jest to tylko dlatego, że stała praca daje poczucie bezpieczeństwa), albo strony decydują o rozstaniu (także ze względów rynkowych – likwidacja stanowiska, pogarszająca się pozycja firmy, fuzje / przejęcia lub nawet bankructwo).
 • według badań znacznie częściej dochodzi do sytuacji, kiedy pracownik decyduje się odejść z powodu złych relacji z przełożonym lub ze współpracownikami.

Wazne:

Według AON Hewitt [1] w 2012/2013 roku polskim pracownikom zależy na (motywuje):

Wiek: 25-29

Adekwatność płacy

Wiek: 30-34

Orientacja na ludzi

Wiek:35-44

kariera

Wiek:45-54

uznanie

Ponadto każdy pracownik od 2. etapu czyli od etapu responsibility sprawdza czy firma jest stabilna i daje gwarancję bezpieczeństwa? Czy coroczna ocena pracownika będzie pomyślna? Jak wygląda rozwój pracownika, czy jest zgodny z wymaganiami pracodawcy i trendami rynkowymi? Jak kształtowana jest kultura organizacyjna? Czy wartości firmy są szanowane? Kim są współpracownicy i czy uda się zbudować zdrowe relacje?

Analizuje dane rynkowe, dba o rozwój własny, śledzi trendy rynkowe i weryfikuje je ze swoimi kwalifikacjami i kompetencjami (wartości, postawa, zachowania).

 
W działaniach employer brandingowych przywiązuje się dużą wagę do pierwszego etapu – rekrutacji i onboardingu. Zdecydowana większość pracodawców uważa, ze employer branding to marketing rekrutacyjny. Tymczasem o więź między pracodawca a pracownikiem trzeba dbac na każdym z etapów.

[1] Prezentacja firmy AON Hewitt wygłoszona w trakcie konferencji „Wyzwania biznesu – odpowiedzi HR” – zorganizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego, 19.06.2013.

[2] Prezentacja firmy AON Hewitt wygłoszona w trakcie konferencji „Wyzwania biznesu – odpowiedzi HR” – zorganizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego, 19.06.2013.

Polecam Twojej uwadze: