Komunikacja w firmie

Komunikacja w firmie

 

Wiele firm przeznacza znaczne środki finansowe na nowoczesne narzędzia komunikacyjne – buduje sieć intranetową, własny serwis społecznościowy. Czy takie nakłady są potrzebne? Tak, ale najpierw muszą być spelnione podstawowe warunki komunikacji, czyli pracownicy i przedstawiciele pracodawców muszą mieć możliwość spotkań, najlepiej regularnych, także i nieformalnych. Dla wielu zakładowa tablica ogłoszeń to rozwiązanie jak ze starego kina, ale okazuje się, że wciąż ważne i doceniane. Ważna jest też gazetka zakładowa oraz regularnie przeprowadzana ankieta satysfakcji pracownika.

Prezentujemy dane z badań Akademii Kalitero z marca 2012.

badania Kalitero employer branding

Od czego zacząć?

Określ jaki jest cel działań komunikacyjnych w firmie.

Mogą być różne, takie jak:

 • przekazywanie na bieżąco informacji od zarządu do wszystkich pracowników,
 • stworzenie możliwości przekazywania pytań i sugestii pracowników do zarządu,
 • informowanie o ważnych zmianach, które dotyczą firmy (zmiany zewnętrzne jak i wewnętrzne):
  • informacje o publikacjach w mediach, które dotyczą firmy jak nagrody, wywiady, rankingi,
  • informacje o nowych osobach zatrudnionych w firmie,
  • informacje o pracownikach, którzy odeszli,
  • informacje o nowych ofertach benefitów, szkoleń, propozycji w ramach ZFŚS,
  • informacje o nowych standardach obowiązujących w firmie,
  • informacje o inicjatywach CSR-owych
 • promocja wartości firmowych wśród pracowników,
 • przekazanie informacji na temat badania opinii pracowników,

Określ grupy odbiorców

Ma to znaczenie szczególnie wtedy, kiedy firma ma różne oddziały zlokalizowane w różnych częściach Polski.

Oto przykładowe grupy odbiorców:

 • wszyscy pracownicy,
 • pracownicy wybranego działu, oddziału,
 • menedżerowie,
 • pracownicy z określonym stażem,
 • pracownicy z małymi dziećmi,
 • ambasadorzy pracodawcy,
 • trenerzy wewnętrzni,
 • wolontariusze – inicjatorzy akcji CSR-owych,
 • przedstawiciele poszczególnych segmentów (wyłonionych na podstawie badań satysfakcji i zaangażowania).

Założenia podstawowe

Koniecznie zastanów się nad ważnymi kwestiami jak:

 • ton wypowiedzi – czy wybierasz formalne komunikaty, czy też nieformalne, może z odrobiną humoru,
 • język wypowiedzi – formalny, sztywny per Pan/Pani czy swobodniejszy na Ty

 

Kanały komunikacji

Aktualizuje na bieżąco z jakich kanałow komunikacji korzystasz, tak by dotrzeć z danym komunikatem co najmniej 3 razy do każdego odbiorcy (tak podpowiadają prawa komunikacji):

 • kanały komunikacji bezpośredniej:
  • spotkania z zarządem, w gronie pracownikow danego działu,
  • webinary jeśli wszyscy się widzą i słyszą,
 • kanały komunikacji pośredniej:
  • e-maile,
  • gazetki wewnętrzne drukowane,
  • tablice ogłoszeń,
  • SMS-y,
  • komunikaty jak Facebook for Workplace, Sharepoint, Yammer, Slack,
  • webinary odtwarzane.

Komunikacja w firmie podlega ciągłym zmianom wynikającym z nastawienia pracowników i wiedzy technicznej.

Polecam Twojej uwadze:

Pamiętaj, że komunikacja powinna sprzyjać współpracy, jest jednym z elementów marki pracodawcy oraz kultury organizacji:

Nowy model marki pracodawcy

Kup pełen raport z badania „Atrybuty Atrakcyjnego Pracodawcy”

Zostań specjalistą employer brandingu i samodzielnie opracuj strategię EB! – kurs online

Co pracownicy sądzą o działaniach CSR-owych?

Co pracownicy sądzą o działaniach CSR-owych?

Co pracownicy sądzą o działaniach CSR-owych? 

Wyniki badania z 2012 roku. 

Wiosną 2012 roku Akademia Kalitero przeprowadziła pilotażowe badania wśród członków związków zawodowych na temat komunikacji wewnętrznej i działań społecznej odpowiedzialności biznesu.

 • Wynika z nich, że aż 89 proc. ankietowanych uważa za potrzebne działania CSR-owe podejmowane przez pracodawców na rzecz pracowników.
 • Ponadto 2/3 pracowników ocenia pozytywnie atmosferę w miejscu pracy.

Badania pilotażowe przeprowadzono w lutym i marcu 2012 roku na grupie 108 członków związków zawodowych z województw: śląskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego. Badania te będą kontynuowane w 2012 i obejmą przedstawicieli związków zawodowych z całej Polski, reprezentujących zarówno firmy małe, średnie jak i duże.

Atmosfera w miejscu pracy *

Zdecydowana większość związkowców pozytywnie oceniła atmosferę w miejscu pracy. 28 proc. respondentów wspomina o wzajemnym szacunku i ogólnym zadowoleniu z miejsca pracy, a 31 proc. ankietowanych deklaruje dobrą komunikację i wzajemne przyjazne nastawienie współpracowników i przełożonych. Blisko 1 określa wzajemne relacje jako neutralne, choć pracownicy nie utrzymują relacji towarzyskich. Ale aż 27 proc. pracowników uważa, ze atmosfera w pracy jest nieprzyjemna, a kolejnych 6 proc. uznaje ją wręcz jako wrogą i konfliktową.

Działania CSR-owe na rzecz pracowników **

Podejmowane przez firmy działania CSR-owe można podzielić na dwie kategorie – edukacyjne, podnoszące kwalifikacje pracowników, a nierzadko i współpracowników oraz działania integracyjno-kulturalne dla pracowników, ich rodzin i przedstawicieli społeczności lokalnej. Idea wolontariatu pracowniczego jest znana tylko wśród 3 proc. respondentów.

Działania edukacyjne na rzecz pracowników najczęściej mają formę szkoleń zewnętrznych (56 proc. respondentów) lub finansowania stypendiów dla dzieci i pracowników (6 proc.). 1 badanych wymieniała również szkolenia organizowane zarówno dla pracowników jak i partnerów zewnętrznych (np. kursy eco-driving).

Najpopularniejszym działaniem integracyjno-kulturalnym są corocznie organizowane pikniki dla pracowników i ich rodzin (49 proc. wskazań) oraz sponsorowanie koncertów, imprez kulturalno-oświatowych (27 proc. respondentów).

Co dziesiąty badany wskazywał, że pracodawcy umożliwiają przeprowadzenie badań profilaktycznych wśród pracowników. W tym celu organizują wizyty medibusów – mobilnych laboratoriów umożliwiających przeprowadzenie badań cytologicznych, mammograficznych, testów alergicznych i testów dla cukrzyków.

Istotną kwestią było poznanie kto wychodzi z inicjatywą działań CSR-owych. W równej mierze było to zasługą przedstawicieli zarządów i kadry kierowniczej, jak i przedstawicieli związków zawodowych i rad pracowniczych.

Wart podkreślenia jest fakt, że aż 89 proc. związkowców uważa za potrzebne działania CSR-owe prowadzone przez pracodawców na rzecz pracowników. Jedynie 2 proc. respondentów uznała takie działania za nieistotne, a kolejne 2 proc. za zbędne w czasie kryzysu. 6 proc. nie miała zdania na ten temat.

Pełen raport będzie dostępny w październiku 2012.

*respondenci mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi

** respondenci mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi

Polecam Twojej uwadze:

CSR a employer branding

Kup pełen raport z badania „Atrybuty Atrakcyjnego Pracodawcy”

Zostań specjalistą employer brandingu i samodzielnie opracuj strategię EB! – kurs online