Komunikacja w firmie

 

Wiele firm przeznacza znaczne środki finansowe na nowoczesne narzędzia komunikacyjne – buduje sieć intranetową, własny serwis społecznościowy. Czy takie nakłady są potrzebne? Tak, ale najpierw muszą być spelnione podstawowe warunki komunikacji, czyli pracownicy i przedstawiciele pracodawców muszą mieć możliwość spotkań, najlepiej regularnych, także i nieformalnych. Dla wielu zakładowa tablica ogłoszeń to rozwiązanie jak ze starego kina, ale okazuje się, że wciąż ważne i doceniane. Ważna jest też gazetka zakładowa oraz regularnie przeprowadzana ankieta satysfakcji pracownika.

Prezentujemy dane z badań Akademii Kalitero z marca 2012.

badania Kalitero employer branding

Od czego zacząć?

Określ jaki jest cel działań komunikacyjnych w firmie.

Mogą być różne, takie jak:

 • przekazywanie na bieżąco informacji od zarządu do wszystkich pracowników,
 • stworzenie możliwości przekazywania pytań i sugestii pracowników do zarządu,
 • informowanie o ważnych zmianach, które dotyczą firmy (zmiany zewnętrzne jak i wewnętrzne):
  • informacje o publikacjach w mediach, które dotyczą firmy jak nagrody, wywiady, rankingi,
  • informacje o nowych osobach zatrudnionych w firmie,
  • informacje o pracownikach, którzy odeszli,
  • informacje o nowych ofertach benefitów, szkoleń, propozycji w ramach ZFŚS,
  • informacje o nowych standardach obowiązujących w firmie,
  • informacje o inicjatywach CSR-owych
 • promocja wartości firmowych wśród pracowników,
 • przekazanie informacji na temat badania opinii pracowników,

Określ grupy odbiorców

Ma to znaczenie szczególnie wtedy, kiedy firma ma różne oddziały zlokalizowane w różnych częściach Polski.

Oto przykładowe grupy odbiorców:

 • wszyscy pracownicy,
 • pracownicy wybranego działu, oddziału,
 • menedżerowie,
 • pracownicy z określonym stażem,
 • pracownicy z małymi dziećmi,
 • ambasadorzy pracodawcy,
 • trenerzy wewnętrzni,
 • wolontariusze – inicjatorzy akcji CSR-owych,
 • przedstawiciele poszczególnych segmentów (wyłonionych na podstawie badań satysfakcji i zaangażowania).

Założenia podstawowe

Koniecznie zastanów się nad ważnymi kwestiami jak:

 • ton wypowiedzi – czy wybierasz formalne komunikaty, czy też nieformalne, może z odrobiną humoru,
 • język wypowiedzi – formalny, sztywny per Pan/Pani czy swobodniejszy na Ty

 

Kanały komunikacji

Aktualizuje na bieżąco z jakich kanałow komunikacji korzystasz, tak by dotrzeć z danym komunikatem co najmniej 3 razy do każdego odbiorcy (tak podpowiadają prawa komunikacji):

 • kanały komunikacji bezpośredniej:
  • spotkania z zarządem, w gronie pracownikow danego działu,
  • webinary jeśli wszyscy się widzą i słyszą,
 • kanały komunikacji pośredniej:
  • e-maile,
  • gazetki wewnętrzne drukowane,
  • tablice ogłoszeń,
  • SMS-y,
  • komunikaty jak Facebook for Workplace, Sharepoint, Yammer, Slack,
  • webinary odtwarzane.

Komunikacja w firmie podlega ciągłym zmianom wynikającym z nastawienia pracowników i wiedzy technicznej.

Polecam Twojej uwadze:

Pamiętaj, że komunikacja powinna sprzyjać współpracy, jest jednym z elementów marki pracodawcy oraz kultury organizacji:

Nowy model marki pracodawcy