fbpx

badania Employer Branding 2012 – (c) KAlitero

Wiele firm przeznacza znaczne środki finansowe na nowoczesne narzędzia komunikacyjne – buduje sieć intranetową, własny serwis społecznościowy. Czy takie nakłady są potrzebne? Tak, ale najpierw muszą być spelnione podstawowe warunki komunikacji, czyli pracownicy i przedstawiciele pracodawców muszą mieć możliwość spotkań, najlepiej regularnych, także i nieformalnych. Dla wielu zakładowa tablica ogłoszeń to rozwiązanie jak ze starego kina, ale okazuje się, że wciąż ważne i doceniane. Ważna jest też gazetka zakładowa oraz regularnie przeprowadzana ankieta satysfakcji pracownika.

Prezentujemy dane z badań Akademii Kalitero z marca 2012.