fbpx

Badania Kalitero i Millward Brown na temat działań Employer Branding w Polsce

Już są wyniki kompleksowego badania przeprowadzonego w marcu 2012 roku na temat działań Employer Branding prowadzonych w polskich firmach. Znajomość działań mających na celu ksztłtowanie pozytywnego wizerunku firmy jako odpowiedniego pracodawcy, określanych mianem Employer Branding, nie jest powszechna w firmach działających w Polsce. generalnie, pojęcie to znane jest 44 proc. firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Pojęcie to istotnie rzadziej znane jest w firmach z kapitałem polskim (35,5 proc.), a istotnie częściej niz przeciętnie – aż w 69,5 proc. – firmom z udziałem kapitału zagranicznego.

Wybrane aspekty raporu zostaną przedstawione w czasie Kongresu Sprzedaży oraz na łamach publikacji w pismach specjalistycznych. Będą też wykorzystywane w projektach doradczych realizowanych przez firmę Kalitero PR, a dotyczących komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.