Employer branding wkracza w dorosłość

Employer branding wkracza w dorosłość

Employer branding wkracza w dorosłość

Właśnie mija 18 lat odkąd na łamach Journal of Brand Management Simon Barrow oraz Tim Ambler opublikowali artykuł pod tytułem „The employer brand”. Wkracza w dorosłość.

Artykuł napisany przez praktyka oraz pracownika akademickiego poruszał ważne zagadnienie budowania kultury opartej na marce (tzw. brandingu) oraz na zarządzaniu doświadczeniem klientów. Od razu było wiadomo, że powodem takiego zainteresowania jest niezaprzeczalny fakt i rola jaką pracownicy pełnią w kwestii budowania opinii na temat marki produktu, usługi oraz firmy. Początkowo koncepcja marki pracodawcy  była właśnie powiązana z kwestią obsługi klienta. Po kilku latach, w 2005 roku ukazała się już książka „The employer brand”, która nadal jest jedną z najważniejszych na ten temat.

Wiele osób uważa, że pojęcie employer brand jest tożsame z employer of choice. Tak niestety nie jest, choć w potocznym znaczeniu oba pojęcia się uzupełniają, jednak ich geneza jest inna. Kolejne nieporozumienie w interpretacji pojęć dotyczy: internal brandingu oraz internal marketingu.

pojęcie geneza
Employer brand (marka pracodawcy) Pojęcie wywodzi się z koncepcji brandingu (outside-in), oraz z faktu, że słaba jakość pracy pracowników, szczególnie tych z pierwszej linii kontaktu z klientem, wpływa na markę firmy, produktu i usługi, jej wizerunek oraz ogólną ocenę firmy. Towarzyszy mu pojęcie zarządzania talentami. Na tej podstawie pracodawcy opracowują ofertę pracodawcy (tzw. employer value proposition).
Employer of choice (pracodawca z wyboru) Pojęcie wywodzi się z koncepcji kontraktu psychologicznego (inside-out). Pracodawcy oferowali konkurencyjne wynagrodzenie, benefity pozapłacowe, szkolenia, elastyczne godziny pracy by zachęcić potencjalnych i aktualnych pracowników by zainteresowali się firmą.
Internal marketing (marketing wewnętrzny) Pojęcie (outside-in) to odnosi się do tego, by pracownicy rozumieli jaka jest ich rola w dotrzymywaniu obietnicy marki firmy, produktu, usługi
Internal branding (marka wewnętrzna) Odnosi się do pojęcia żyć marką (live the brand) (inside-out), kluczowym elementem jest kultura organizacji, która wskazuje w jaki sposób należy realizować cele strategiczne firmy

Opracowanie własne. Kopiowanie tylko za pisemną zgodą autorki artykułu.

Kup pełen raport z badania „Atrybuty Atrakcyjnego Pracodawcy”

Zostań specjalistą employer brandingu i samodzielnie opracuj strategię EB! – kurs online