Poradnik jak oceniać działania employer brandingowe

 

Coraz więcej firm decyduje się na realizację akcji i kampanii employer brandingowych, przeznaczając na nie środki finansowe oraz delegując do tych zadań swoich pracowników.

Pojawia się zatem słuszne pytanie, jak ocenić prowadzone działania, nie tylko po to, by dowiedzieć się, że inwestycje były słuszne, ale również po to, by dowiedzieć się co w przyszłości można usprawnić.

Działania employer brandingowe można definiować na co najmniej dwa sposoby. Po pierwsze jako działania budujące markę pracodawcy. W drugim przypadku, znacznie węższym zakresie jako działania ukierunkowane na budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Niezależnie od tego jak będą interpretowane działania employer brandingowe, można je oceniać w sposób ogólny oraz w zależności od typu kampanii.

Działania employer brandingowe można oceniać na różne sposoby:

1. ocena ogólna: pod względem skuteczności, efektywności, trafności oraz ocenę ogólną procesu (input – output – outcomes),

2. ocena poszczególnych typów działań: wizerunkowych, rekrutacyjnych, CSR-owych.

Artykuł na ten temat został opublikowany w trzech częściach na łamach miesięcznika Personel&Zarządzanie (numery: kwietniowy, majowy i czerwcowy) 2014 r. Serdecznie zapraszam do lektury.

Polecam Twojej uwadze:

3 powody dlaczego warto oceniać działania employer brandingowe