O poszukiwaniu idealnych pracowników z Izabelą Albrychiewicz z MEC Poland rozmawia Julita Dąbrowska

Izabela Albrychiewicz, Prezes Zarządu MEC Sp. z o.o.

Od 1 lutego 2009 roku samodzielnie zarządza MEC (dawniej Mediaedge:cia), największym domem mediowym w Polsce. Ze światem mediów związana jest od 1994 roku. Początkowo pracowała w domu mediowym CIA, który w 2002 roku został połączony z The Media Edge tworząc nową spółkę Mediaedge:cia (zwaną później MEC). MEC od lat jest cenioną firmą na rynku mediów, stale rozwija kompetencje swoich pracowników i dba o jak najwyższy poziom świadczenia usług. RECMA – francuska firma audytorska – systematycznie od 6 lat przyznaje MEC w Polsce miano największego domu mediowego w Polsce. W ramach MEC funkcjonują 4 działy specjalistyczne: MEC Interaction, MEC Access, Analytics and Insight oraz Liquid. Zatrudnia ponad 180 osób. www.mecglobal.pl

Jakie warunki muszą spełnić potencjalni kandydaci do pracy? Kogo szukacie?

Proces rekrutacji to kombinacja procedur ale też zupełnie jakościowej, subiektywnej oceny pracownika. Nie rozglądamy się za osobami, które ukończyły konkretny kierunek. Szukamy fajnych osobowości. Oczywiście podczas rozmowy kwalifikacyjnej pojawiają się pytania matematyczne, logiczne i analityczne, ale, tak naprawdę, nie ma decydującego znaczenia fakt, jaki kierunek studiów skończyła dana osoba. Od kilku lat wraz z rozwojem firmy proces rekrutacji jest bardziej sformalizowany. Wynika to z tego, że firma rozrosła się z 40 do 183 osób. Nie chcę, by zabrzmiało to korporacyjnie. Rekrutacja nie polega na wypełnieniu 15 różnych, nie wiadomo jak skomplikowanych, testów rozłożonych na trzy miesiące Jest kilka ćwiczeń na logiczne myślenie czy użycie języka angielskiego w pracy, itp. Oczywiście wszystko zależy od tego, do jakiego działu szukamy pracownika. Jeżeli chcemy zatrudnić kogoś do pracy w dziale Analytics and Insight to rozglądamy się za osobami o określonych predyspozycjach. Na inne cechy zwracamy uwagę, gdy szukamy nowej osoby do obsługi klienta. Ale choć kandydatów testujemy za pomocą szablonów pytań, to rozmowa wciąż jest ważna.

Kto odbywa pierwszą rozmowę?

Account, czyli ten, kto poszukuje pracownika. I na tym się kończy. Nie mówimy tu, rzecz jasna, o zatrudnianiu na wyższe stanowiska, np. średniej kadry. Wówczas włączamy się i ja i Paweł Gala [i], a sam proces jest już bardziej rozbudowany. Ale ważną rolę odgrywa czynnik ludzki. Widzimy czy dany człowiek pasuje do nas i czy odnajdzie się psychograficznie, czy też nie.

Wróćmy do umiejętności potencjalnych kandydatów. Czy wykształcenie odgrywa istotną rolę?

Oczywiście absolwenci szkół wyższych są mile widziani, ale brak dyplomu nie jest elementem wykluczającym w przypadku określonego zakresu stanowisk.

A doświadczenie?

Tak naprawdę, to staramy się unikać zatrudniania ludzi z dużym doświadczeniem. Takie osoby zatrudniamy dość rzadko – średnio raz na trzy lata. Staramy się raczej wychowywać ludzi od początku ich kariery zawodowej, wprowadzać do firmy, w świat mediów i być pierwszym pracodawcą. Dzięki temu ludzie przenikają atmosferą, która panuje w naszej firmie. Może to jest jeden z powodów, dlaczego ci ludzie zostają z nami na dłużej. Ponadto osoby takie mają okazję poznać specyfikę pracy na różnych szczeblach organizacji co potem jest nieocenionym atutem w czasie ich kariery menedżerskiej. Wyjątkiem są sytuacje, gdy wygrywamy w krótkim czasie dużą liczbę klientów i potrzebujemy doświadczonych osób tu i teraz. Ale z reguły tacy kandydaci znajdują się sami. Przychodzą z innych agencji i z czasem bardzo dobrze wtapiają się w naszą firmę i jej kulturę.

Na czym polega budowanie atmosfery? Jakie są opinie osób, które wchodziły do biura po raz pierwszy?

Kiedy firma liczyła 30 osób, wszyscy się znaliśmy, codziennie mijaliśmy się na korytarzu i nowym osobom było łatwiej. Dziś by usprawnić proces aklimatyzacji, stworzyliśmy tzw. „welcome pack”. Pokazujemy jak się u nas pracuje, jaką mamy wizję, misję. Wprowadzamy w świat MEC.

Jak wygląda „welcome pack”?

To specjalnie przygotowane materiały opowiadające o misji i wizji MEC. Dodatkowo account lub menedżer oprowadza nowego pracownika po firmie. Staramy się, aby proces aklimatyzacji przebiegał sprawnie, gdyż przekłada się to także na motywację.

[i] Paweł Gala jest związany z MEC od 11 lat, obecnie jest Managing Partnerem w MEC Poland.

Firma MEC zmieniała swoją nazwe w 2018 roku. Obecnie Izabella Albrychiewicz jest szefową GroupM