Orientacja na ludzi!

Od kilku lat zmieniają się oczekiwania zarówno pracodawców, jak i pracobiorców.

Nietrafione, czy kontrowersyjne decyzje są szybko nagłaśniane, a błędy bezlitośnie wytykane. Rośnie świadomość zmian, ale nie zmienia się to, że pracobiorcy nie mogą funkcjonować bez pracodawców. Za to bardzo szybko zmienia się charakter tej relacji. Coraz częściej i coraz głośniej mówi się o obopólnym szacunku.

Żądamy od innych szacunku. Więcej szacunku, uznania czy wsparcia. Ale zanim zaczniemy od innych czegoś oczekiwać, lepiej zacząć od siebie. Badania firmy AON Hewitt za 2014 roku pokazują, że Polacy niezależnie od grupy wiekowej najbardziej sobie cenią – orientację na ludzi. To jest magnes przyciągający pracowników do firm, spoiwo dobrych relacji – ale i dobrych wyników finansowych w firmie.

Kultura szacunku to pierwszy warunek firmy zorientowanej na ludzi. Dotyczy każdej osoby w firmie, niezależnie od pozycji, doświadczenia. I jest niezwykle wrażliwa na zmiany. Agresja budzi agresję i niszczy dobre relacje.

Dlatego w 2015 roku życzmy wszystkim dobrych relacji opartych na szacunku, uznaniu i wsparciu.