Już 19 listopada 2014 roku nakładem wydawnictwa Słowa i Myśli ukazała się moja książka

„Employer Branding. Marka pracodawcy w praktyce”.

Na łamach książki dzielę się swoimi przemyśleniami na temat employer brandingu.

W pierwszej części opisuję czynniki, które wpłynęły na wzrost zainteresowania budowaniem marki pracodawcy. W drugiej czytelnik znajdzie praktyczne wskazówki jak opracować strategię employer brandingową, stosując autorski model MASTER.

Ta książka powinna zainteresować przede wszystkim menedżerów, którzy zarządzają zespołami w organizacjach oraz osoby, które inicjują i realizują różnorodne kampanie employer brandingowe w Polsce. Napisana w oparciu o źródła polskie i angielskojęzyczne, naukowe i popularnonaukowe jest cennym wkładem w praktykę i naukę employer brandingu w Polsce. Porządkuje informacje na temat budowania marki pracodawcy i wskazuje na nowe obszary godne zainteresowania.

Spis treści:

Część 1: Od czego zalezy budowanie marki pracodawcy i dlaczego warto to robić?

1. Wzrost zainteresowania marką firmy oraz marką pracodawcy w ciągu ostatnich 20 lat

2. Historia employer brandingu

3. Polska – oczekiwania firm w stosunku do pracowników

Część 2: Jak budować markę pracodawcy?

4. Dwa podejścia do budowania marki pracodawcy

5. Proces opracowywania strategii employer brandingowej

6. Typy kampanii employer brandingowych i ich ocena

7. Kwalifikacje osób odpowiedzialnych za działania employer brandingowe

Przykłady z praktyki: