Nowa komunikacja społeczna 

Ciekawa książka. Bierze na warsztat związek między Public Relations a CSR-em. Dostarcza dużo ciekawych materiałów. Widać, że autorka jest osobą wnikliwie studiującą literaturę fachową, artykuły prasowe czy wpisy internetowe w Polsce i na świecie. Jednak mnogość informacji cytowanych powoduje, że tekst jest trudny do czytania i odrobinę nudny. Jestem przekonana, że wiedza autorki jest ogromna i bardziej interesuje mnie to co myśli sama autorka czyli pani Iwona Kuraszko niż inni cytowani autorzy.

Właśnie nadmiar definicji, opisów modeli, prezentacja różnych szkół komunikacji (rodem z USA), powoduje, że jest to pozycja bardziej teoretyczna niż praktyczna. Jakkolwiek na potrzeby książki przeprowadziła ona wywiady z PR-owcami 30 firm w Polsce (głównie dużych i międzynarodowych), to brakuje dobrze opisanych przykładów z polskiej praktyki. A wielka to szkoda, bo same wzmianki o przykładach są niezwykle interesujące. Czuję niedosyt i chciałabym wiedzieć na czym dokładnie polegały działania CSR-owe poszczególnych firm.

Autorka konsekwentnie trzyma się podziału J. Gruninga o czterech modelach komunikowania w PR. Dobrze – jasny podział wprowadza porządek. Ale jednocześnie powoduje to, że podchodzi się do sfery PR w Polsce w sposób szablonowy. Odnoszę wrażenie, że autorka chciałabym klarownie oddzielić PR od CSR-u. I tu pojawiają się moje wątpliwości.

Jeśli CSR jest faktyczną jakościową zmianą filozofii działania firmy, która oznacza m.in. zmianę kultury organizacyjnej firmy, to musi też wywrzeć wpływ na klasyczny PR rozumiany jako „tuba” informacyjna czyli dzielenie się informacjami z otoczeniem. Na początku działania CSR-owe faktycznie wykorzystuje się do budowania wizerunku i reputacji. Ale kolejny etap to budowanie relacji ze wszystkimi interesariuszami aż do momentu zbudowania pełnego dialogu. Gdy interesariusze mają wpływ na funkcjonowanie firmy, choćby poprzez ruchy konsumenckie, przestrzeganie norm etycznych i „działanie na rzecz ludzkości”, to można pogodzić cele CSR-owe i PR-owe, ba nawet cele marketingowe, czy komunikacyjne razem. (Patrz reguła 4R).