CSR po polsku

 

Przeczytałam ciekawy raport z badań „Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach” przygotowany przez SMG/KRC Millward Brown i PwC. Badania przeprowadzono w marcu 2012 roku na próbie 850 firm. Wypowiadali się właściciele i szefowie firm.

  • Punktem wyjścia analizy było rozumienie zagadnień CSR-owych według normy ISO 26 000, która to wyróżnia 7 obszarów działania:

– ład korporacyjny

prawa człowieka

– relacje z pracownikami

– środowisko naturalne

– zaangażowanie społeczne i rozwój

– uczciwe praktyki rynkowe

– relacje z konsumentami

Od osób (a tym samym od firm, w których pracują) wymaga się stosowania następujących zasad: odpowiedzialności za czyny, przejrzystości, etycznego postepowania, szacunku dla interesariuszy, poszanowania prawa, regulacji międzynarodowych i praw człowieka.

 

Badania te wskazują, jak wiele jeszcze trzeba zrobić – w sferze edukacji CSR.

  • Pojęcie to jest znane jedynie 31 proc. firm (jako społeczna odpowiedzialność biznesu).
  • Głównie dlatego, że 54 proc. firm zna / słyszało o / normy ISO 26 000 lub ISO 14 000.

 

Firmy otwarcie przyznają, że najważniejsze są dla nich relacje z konsumentami (74 proc. wskazań) i pracownikami (72 proc.).

Daje to im gwarancję stabilnego rozwoju – zadowolenie klientów wpływa bezpośrednio na wyniki finansowe firmy, podobnie jak stabilna praca (rytm) jest pochodną relacji z pracownikami. Najważniejszą korzyścią dla firmy z prowadzenia działań CSR jest budowanie pozytywnego wizerunku (74 proc. wskazań) oraz zmotywowani pracownicy (58 proc.).

Firmy ograniczają swoje działania CSR-owe realizowane względem pracowników do tych, wynikających z przepisów prawnych, w szczególności z Kodeku pracy.

Dbanie o pracowników ogranicza się do terminowego wypłacania wynagrodzeń (71 proc. deklaruje, że czyni tak zawsze, a kolejne 23 proc., że prawie zawsze).

W stosunku do pracowników posiadających dzieci – dbanie znów ogranicza się do poszanowania przepisów prawa czyli do krótszego dnia pracy dla uprawnionych oraz do ścieżki powrotu z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego oraz do finansowania wczasów, paczek świątecznych czy imprez dla dzieci – zapewne z ZFŚS.

Tylko 14 proc. firm ma spisane procedury przeciwdziałania dyskryminacji.

Tylko połowa firm ma spisane zasady przyznawania nagród, stosowania kar.

Tylko 2 proc. firm ma pokój dla matki karmiącej i kolejne 2 proc. zorganizowało żłobek lub przedszkole na terenie firmy.

W zależności od wielkości firm, za działania CSR-owe odpowiada właściciel (mikro i małe firmy) po kadrę zarządzającą, działa marketingu, dział komunikacji / PR – w firmach średnich i dużych.

 

Polecam Twojej uwadze inne badania z 2012 roku:

Co pracownicy sądzą o działaniach CSR-owych?

oraz artykuł:

CSR a employer branding