Koniec roku blisko, więc najwyższy czas na podsumowanie i wskazanie trendów na najbliższy rok.

E – elastyczność; nie ma jednej wspaniałej drogi do sukcesu, praca na żywym organizmie jest możliwa, gdy zaakceptuje się prawdę, że wszystko jest możliwe; nie można niczego zakładać z góry, ani uparcie bronić swoich racji; zbyt wiele czynników ma wpływ na działalność firmy, więc trzeba być otwartym i elastycznym na nowe propozycje.

M – mierzalność; komercyjny świat ma jeden ogólny cel – wypracowanie zysku, a przynajmniej nie generowanie strat; więc i wszystkie podejmowane programy i kampanie, w tym również employer brandgingowe, muszą być oceniane, ale najpierw trzeba – przed realizacją programów – ustalić miernik.

P – przejrzystość; nie można oczekiwać zaangażowania ze strony interesariuszy, jeśli nie udostępni się informacji; trzeba zachowywać się etycznie, nie tylko dlatego, że tak wiele się o tym mówi, ale dlatego, że to pomaga budować długotrwałe relacje i alianse.

L – luka kompetencyjna; to wyzwanie dla pracodawców i pracowników, pracodawcy będą zainteresowani programami edukacyjnymi by zdobyć nowych pracowników, pracownicy zaś zanim podejmą decyzję o kontynuacji edukacji będą najpierw weryfikować dane, jakich pracowników potrzebuje rynek.

O – orientacja na klienta; zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego; organizacja istnieje po to, by zaspokajać potrzeby klientów i to lepiej niż konkurencja.

Y – pokolenie Y; temat współpracy osób z różnych generacji BB, X czy Y to jedynie wymówka; każdy z nas jest inny, i nie jest to zjawisko nowe; pracodawcy będą coraz chętniej weryfikować kandydatów i pracowników pod kątem dopasowania psychologicznego (inteligencja społeczna), wzajemnego uzupełniania i współdziałania, a nie tylko prostej krótkotrwałej skuteczności.

E – efektywność; jako pracodawcy będziemy tworzyć coraz więcej sposobów pomiaru efektywności pracownika, w krótkiej i długiej perspektywie; z drugiej strony, pracownicy również będą coraz częściej robić rachunek, czy opłaca im się pracować dalej u danego pracodawcy.

R – relacje; biznes robią ludzie między ludźmi; stałe, weryfikowalne zasady dotyczące wzajemnych układów ukierunkowane na budowanie długotrwałych stosunków zwyciężą nad tym przypadkowymi i nie do końca opłacalnymi, kryzys przyspieszy jedynie ten proces; zwyciężą ci, którzy naprawdę potrafią dotrzymywać słowa i trwać przy swoich wartościach.