Raport „Co czeka firmy w 2020?”

Został przygotowany na jesieni 2017 roku, a zaprezentowany na corocznej konferencji SIM w grudniu 2017 roku. To raport jakościowy opracowany na podstawie:

  • wywiadów z 19 top menedżerami reprezentującymi różne segmenty gospodarki w Polsce, 
  • zweryfikowany z danymi z innych raportów dotyczących rynku pracy, trendów biznesowych, trendów marketingowych i wyzwań technologicznych. 

W dowód uznania otrzymałam referencje, za które dziękuję.

„Niniejszym udzielamy referencji firmie Kalitero reprezentowanej przez panią Julitę Dąbrowską, która na zlecenie Stowarzyszenia Interim Managers (SIM) zrealizowała badanie „Co czeka firmy w Polsce 2020?”. Zakres tematyczny badania dotyczył wyzwań społecznych, gospodarczych, prawnych i technologicznych stojących przed firmami działającymi w Polsce. …

Zadanie powierzone Pani Julicie Dąbrowskiej zostało wykonane z dochowaniem należytej staranności i ustalonych terminów. Na szczególne podkreślenie zasługują wysokie kompetencje Pani Julity w zakresie analizy danych i trendów rynkowych oraz wyciąganiu wniosków.

Bardzo dziękujemy za duże osobiste zaangażowanie w realizację projektu badania i polecamy współpracę z panią Julitą przy tego typu przedsięwzięciach.”

Monika Buchajska-Wróbel, Wiceprezes SIM
05.01.2018

Julita Dąbrowska

Julita Dąbrowska

Autorka bloga, na co dzień pomaga firmom budować marki korporacyjne i marki pracodawców (współpraca ad hoc oraz współpraca projektowa). Punktem wyjścia jest odkrycie czym dana organizacja wyróżnia się od innych. W tym celu prowadzi badania jakościowe i ilościowe, przeprowadza diagnozę organizacji na podstawie już pozyskanych informacji i raportów, pomaga w opracowywaniu i weryfikacji strategii marki i strategii komunikacji marki. Szkoli dzieląc się swoją wiedzą na blogu, na łamach książek i e-booków, w trakcie szkoleń stacjonarnych i online,