fbpx

„Niniejszym udzielamy referencji firmie Kalitero reprezentowanej przez panią Julitę Dąbrowską, która na zlecenie Stowarzyszenia Interim Managers (SIM) zrealizowała badanie „Co czeka firmy w Polsce 2020?”. Zakres tematyczny badania dotyczył wyzwań społecznych, gospodarczych, prawnych i technologicznych stojących przed firmami działającymi w Polsce. …

Zadanie powierzone Pani Julicie Dąbrowskiej zostało wykonane z dochowaniem należytej staranności i ustalonych terminów. Na szczególne podkreślenie zasługują wysokie kompetencje Pani Julity w zakresie analizy danych i trendów rynkowych oraz wyciąganiu wniosków.

Bardzo dziękujemy za duże osobiste zaangażowanie w realizację projektu badania i polecamy współpracę z panią Julitą przy tego typu przedsięwzięciach.”

Monika Buchajska-Wróbel, Wiceprezes SIM
05.01.2018