Kolejna edycja warsztatów „Jak wyróżnić pracodawcę na rynku pracy?”

Kolejna edycja warsztatów „Jak wyróżnić pracodawcę na rynku pracy?”

W dniach 26-27 października 2017 roku w Warszawie (centrum miasta) odbędą się warsztaty dla osób zainteresowanych budowaniem strategii employer brandingowej. 

Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy jak zdobyć informacje o mocnych i słabych stronach organizacji, jak interpretować dostępne informacje z raportów, rozmów i obserwacji, jakie pytania należy sobie zadać, aby określić co faktycznie wyróżnia firmę spośród innych pracodawców. Zastosowana metoda warsztatowa studium przypadku gwarantuje pokazanie i przetestowanie omawianych narzędzi oraz pozwala na wymianę opinii między uczestnikami warsztatów. Warsztaty odbywają się w grupie do 10 osób i obejmują 16 godzin lekcyjnych. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymają gotowe szablony do praktycznego zastosowania, umożliwiające przeprowadzenie diagnozy organizacji. Uczestnicy poznają autorską metodę MASTER – pomocną przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii employer brandingowych w firmach, sprawdzoną na polskim rynku. Więcej informacji na temat tej metody można znaleźć na łamach miesięcznika „Personel i Zarządzanie” nr 5/2013 oraz w artykule. Zgłoszenia i dodatkowe informacje: link. 

Kup pełen raport z badania „Atrybuty Atrakcyjnego Pracodawcy”

Zostań specjalistą employer brandingu i samodzielnie opracuj strategię EB! – kurs online