Wykład „My journey from evil to inspiring herosim”

Wykład „My journey from evil to inspiring herosim”

Wykład Philipa Zimbardo  „My journey from evil to inspiring herosim”

Taki wykład wczoraj wygłosił prof. Philip Zimbardo w czasie 1. dnia Edu Trendów.

Sala była wypełniona po brzegi, a część osób stała, bo już nie było miejsc siedzących. Bez wątpienia – ten wykład był ważny i inspirujący. Dlaczego? Oto kilka refleksji po wykładzie:

1. Zło można rozumieć w trzech aspektach. Po pierwsze jako działania pojedynczej osoby. Po drugie jako wynik zbiegu okoliczności – sytuacji, w której znalazł się człowiek. Po trzecie i chyba najważniejsze jako wynik systemu, który sprzyja / zmusza do czynienia zła. I trudno się z taką argumentacją nie zgodzić.

Szczególnie dużo uwagi profesor poświęcił trzeciemu wymiarowi – złu generowanemu przez system, czyli np. przez rządy państw (odpowiedzialni za system prawny), zarządy firm (podejmujące decyzji mające znaczący wpływ na życie na Ziemi), normy społeczne (tworzenie się i umacnianie getta). Oczywiście odniósł się do swojego eksperymentu naukowego przeprowadzonego w latach 70. XX wieku na Uniwersytecie Stanforda, a opisanego w kilku książkach profesora (np. Efekt Lucyfera).

2. Jest i dobra wiadomość. Złu można się oprzeć. Potrzebna jest pozytywna psychologia i choćby naśladowanie pozytywnych bohaterów. Bohaterem może być każdy, kto z poczucia własnej odpowiedzialności / wyznawanych wartości – odważy się w odpowiednim momencie podjąć odważną decyzję np. pomóc drugiej osobie (Irena Sendler), poinformuje innych i poprosi o pomoc (Jan Karski), zrobi to, do czego namawiał innych (Vaclav Havel).

3. Najlepsza wiadomość. Czas promować pozytywne działania. Proste, ale trudne w praktyce do wykonania. Profesor namawiał do komplementowania innych, doceniania działań podejmowanych przez inne osoby i do przekazywania sobie nawzajem pozytywnych informacji o pozytywnych działaniach.