Wizerunek firmy a wysoka jakość sprzedaży i obsługi klienta

Wizerunek firmy a wysoka jakość sprzedaży i obsługi klienta

Oto tytuł mojego wystąpienia w czasie IV Kongresu Sprzedaży, który odbędzie się w maju 2012 roku w Warszawie.

Najważniejsze decyzje biznesowe podejmuje się w trudnych czasach. Niepewność, rosnąca konkurencja oraz nieustanna chęć osiągnięcia sukcesu zachęcają do podążania nowymi ścieżkami.
W takich sytuacjach wszyscy przypominają sobie, że w każdym biznesie najważniejsi są ludzie, bo to oni są motorami każdej organizacji. By być lepszym od innych, warto przeanalizować kilka pytań:

– Czym jest spójność działań, decyzji, komunikacji czyli jak połączyć budowanie wizerunku, reputacji z działaniami sprzedażowymi

– Czym jest siła zaufania do pracowników i na czym polega empowerment

– Czy wartości firmy są tylko deklaracją na piśmie czy spoiwem, które łączy wszystkich interesariuszy

– Jak można skutecznie odbudowywać relacje, wiedząc, że każdy popełnia błędy

– Jak przejść od kontroli procesu komunikacji do dialogu

Szerzej na ten temat w maju 2012 roku.