3 pytania do Mai Chabińskiej-Rossakowskiej z DHL

3 pytania do Mai Chabińskiej-Rossakowskiej z DHL

Maja Chabińska-Rossakowska, Dyrektor ds. personalnych i członek zarządu DHL Express (Poland), była gościem 3. Forum Employer Brandingu w 2013 roku. Oto fragment wywiadu, który w całości zostanie opublikowany w książce „Praktyka employer brandingu. Rozmowy z menedżerami”.

Pracuje Pani w DHL ponad osiem lat, a ponad 20 lat w obszarze HR. Co się zmieniło przez te 8 lat w DHL?

W 2008 roku zaczęliśmy zmianę kultury organizacyjnej i dzisiaj mogę powiedzieć, że nasza organizacja faktycznie się zmieniła. Dzisiaj jesteśmy zdecydowanie bardziej skoncentrowani wokół wartości zarówno tej dodanej dla klienta , jak i wartości pomagających budować nam przyjazne miejsce pracy. Nie tylko mówimy o nich, ale przede wszystkim podejmujemy decyzje w oparciu o wartości. I pracownicy to widzą. Na pewno zmienił się także sposób komunikacji z pracownikami, jest teraz bardziej bezpośredni, uwzględniający nowoczesne technologie i zmianę pokoleniową. Jesteśmy też także bardziej skoncentrowani na inwestowaniu w rozwój pracowników. 

To jakie są wartości firmy?

Firma DHL Express ( Poland ) Sp. z o.o. składa się z trzech jednostek biznesowych. Są to: Freight, Express i Parcel. Każda z tych jednostek ma trochę inne wartości, wynikające ze specyfiki pracy dywizji. Gdyby popatrzeć z meta poziomu w całej korporacji  wspólne dla wszystkich są dwie wartości,: szacunek i wyniki. Te dwie  wartości są dominujące i widać nieustające starania aby utrzymać pomiędzy nimi balans. Największa dywizja jednostka biznesowa, tu w Polsce, Parcel ma wartości „trzy razy O”. Są proste do zapamiętania, mianowicie: odpowiedzialni za siebie, za  siebie nawzajem i odpowiedzialni za wyniki. Proste i łatwe do zapamiętania, ale też łatwe do przełożenia na działanie.

Jak oceniacie Państwo, czy pracownicy faktycznie biorą odpowiedzialność  – za siebie, za firmę. Proszę podać przykłady.

To widać we wszystkich trudnych sytuacjach, np. wtedy kiedy jest awaria, załamanie pogody – wszyscy stajemy na jednej linii frontu, aby rozwiązywać problemy. Dodatkowo widać np. podczas Aren Pracowniczych[1], że usprawnienia zgłaszane przez naszych kolegów i koleżanki mają na celu przede wszystkim dobro klienta i dobro wspólne. Niezwykłe jest także zaangażowanie naszych pracowników w akcje społeczne, szczególnie w wolontariat.

[1] Arena Pracownicza cykliczne spotkanie menadżerów z przedstawicielami pracowników w celu omawiania bieżących problemów jednostki

(c) Julita Dąbrowska. Cały wywiad w książce „Praktyka employer brandingu. Rozmowy z menedżerami”. 

Kup pełen raport z badania „Atrybuty Atrakcyjnego Pracodawcy”

Zostań specjalistą employer brandingu i samodzielnie opracuj strategię EB! – kurs online