fbpx
Cztery etapy z życia pracownika

Cztery etapy z życia pracownika

Nie każdy dzień pracownika wygląda tak samo. Analizując cykl życia pracownika, od zainteresowania potencjalnym pracodawcą, jego ofertą, po decyzję o rozstaniu warto zastanowić się jakie są kluczowe pytania z punktu widzenia budowania strategii employer brandingowej.

Można wyróżnić cztery etapy życia pracownika, czyli 4R:

  • recruitment (rekrutacja),
  • responsibility (odpowiedzialność),
  • relationship (relacje) oraz jedna z dwóch opcji:
  • rewarding (nagradzanie i kontynuowanie współpracy) lub resigning (rezygnacja i rozstanie z firmą).

 

etap recruitment responsibility relationship rewarding / resigning
opis etap ten obejmuje proces gromadzenia informacji o rynku, o pracodawcach, wysyłki aplikacji, przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych, czas trwania staży, praktyk i terminowych umów o pracę, umów zleceń, aż po czas wprowadzania pracownika do firmy, czyli onboarding.  etap ten obejmuje czas samodzielnej pracy / powierzonych zadań, ponoszenia pełnej odpowiedzialności, a także czas bacznej obserwacji co tak naprawdę oferuje pracodawca (weryfikacja kultury organizacyjnej firmy, jej wartości oraz wszystkich osób w niej zatrudnionych).   etap budowania relacji między pracownikiem, współpracownikami oraz przełożonymi, a także innymi interesariuszami. etap trudnych decyzji – albo plany dalszej współpracy pracownika i pracodawcy są spójne i umowa o pracę jest kontynuowana (nawet gdy jest to tylko dlatego, że stała praca daje poczucie bezpieczeństwa), albo strony decydują o rozstaniu (także ze względów rynkowych – likwidacja stanowiska, pogarszająca się pozycja firmy, fuzje / przejęcia lub nawet bankructwo).
Co myśli i czuje?Co jest naprawdę ważne? Chce zdobyć pracę w wybranej firmie, zgodnie z wykształceniem, wiedzą, zainteresowaniami Według AON Hewitt [1] w 2012/2013 roku polskim pracownikom zależy na (motywuje):

Wiek: 25-29

Adekwatność płacy

Wiek: 30-34

Orientacja na ludzi

Wiek:35-44

kariera

Wiek:45-54

uznanie

Co słyszy? Jakie są informacje w mediach płatnych, własnych i pozyskanych Weryfikuje zasłyszane informacje pochodzące z różnych źródeł oraz konfrontuje się z własnymi doświadczeniami
Co widzi?Jak wygląda oferta rynkowa? Analizuje dane rynkowe oraz ocenia swoje szanse Analizuje dane rynkowe, dba o rozwój własny, śledzi trendy rynkowe i weryfikuje je ze swoimi kwalifikacjami i kompetencjami (wartości, postawa, zachowania)
Jakie są jego obawy? Jak przebić się wśród innych kandydatów Czy firma jest stabilna i daje gwarancję bezpieczeństwa? Czy coroczna ocena pracownika będzie pomyślna? Jak wygląda rozwój pracownika, czy jest zgodny z wymaganiami pracodawcy i trendami rynkowymi? Jak kształtowana jest kultura organizacyjna? Czy wartości firmy są szanowane? Kim są współpracownicy i czy uda się zbudować zdrowe relacje?
Jakie są jego pragnienia? Korzyści? Zdobyć pracę zgodnie z oczekiwaniami (branża, dział, stanowisko). Być spełnionym zawodowo Według AON Hewitt [2] w 2012/2013 roku polskim pracownikom zależy na (motywuje):

Wiek: 25-29

Adekwatność płacy

Wiek: 30-34

Orientacja na ludzi

Wiek:35-44

kariera

Wiek:45-54

uznanie

               
 
Ta tabelka to podsumowanie analizy cyklu życia pracownika w firmie. 
W działaniach employer brandingowych przywiązuje się dużą wagę do pierwszego etapu – rekrutacji i onboardingu. Zdecydowana większość pracodawców uważa, ze employer branding to marketing rekrutacyjny. Tymczasem o więź między pracodawca a pracownikiem trzeba dbac na każdym z etapów. 

[1] Prezentacja firmy AON Hewitt wygłoszona w trakcie konferencji „Wyzwania biznesu – odpowiedzi HR” – zorganizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego, 19.06.2013.

[2] Prezentacja firmy AON Hewitt wygłoszona w trakcie konferencji „Wyzwania biznesu – odpowiedzi HR” – zorganizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego, 19.06.2013.

Polecam Twojej uwadze: