fbpx
Podsumowanie 8. forum Employer Brandingu

Podsumowanie 8. forum Employer Brandingu

Oto subiektywne podsumowanie 8. forum Employer Brandingu – z punktu widzenia organizatorki, prelegentki i uczestniczki. Najważniejszy wniosek z Forum jest taki, że warto inwestować w kulturę organizacji, ponieważ to ona faktycznie wyróżnia pracodawcę. 

Lubię kameralne spotkania, gdyż pozwalają na głębszą dyskusję. Każdy uczestnik jest jednakowo ważny, każda osoba ma szansę włączyć się do dyskusji, zadawać pytania i podzielić się swoją opinią. Cieszę się, że taka formuła spotkania znajduje uznanie u uczestników. W ten sposób debatowaliśmy w trakcie już 8. forum Employer Brandingu, które odbyło się 18 czerwca 2019 roku w Warszawie. 

Prezentacja wyników badania jakościowego siedmiu polskich software house’ów

Tego dnia prezentowałam wyniki badania jakościowego i opowiadałam w jaki sposób przebiegał proces badawczy. Więcej szczegółów opisałam w e-booku „7 Wspaniałych w IT”, którego jestem współautorką wraz z Martą Smyrską. Na potrzeby projektu przebadałyśmy 7 software house’ów: 10Clouds, BinarApps, Boldare, Monterail, SoftwareMill, STX Next. Spotkałyśmy się z 10 przedstawicielami wymienionych firm, odwiedzając ich siedziby, za wyjątkiem firmy SoftwareMill, która działa w 100 proc. zdalnie. Skupiłyśmy się na badaniu kultury organizacji, by uzyskać odpowiedzi na takie pytania badawcze jak:

  • Jakie są kluczowe elementy kultury organizaycjnej siedmiu badanych software house’ów? Czy można zaobserwować pewne prawidłowości?
  • Z jakich elementów składa się marka pracodawcy badanych software house’ów? Od czego zacząć budować markę pracodawcy?
  • Jakie praktyki zaobserwowane w badanych firmach można uznać za uniwersalne i godne naśladowania? 

A teraz kilka słów podsumowania badania. Pierwszy wniosek – kultura organizacyjna jest niezwykle istotna w budowaniu zespołów software house’ów, tożsamości organizacyjnej, jak również jest elementem wyróżniającym firmy. Każda z badanych firm jest inna, ale każda z tych firm ma silną i wyrazistą kulturę organizacji. 

Kultura organizacyjna jest kształtowana od momentu formułowania firmy, wtórne są działania employer brandingowe, których celem jest stworzenie mocnej marki pracodawcy. Choć sami badani rzadko kiedy używali określenia – działania employer brandingowe 🙂
Korzystając z modelu E. Scheina, który wyróżnia elementy widoczne (artefakty, symbole, zachowania, normy i wartości, rytuały) oraz niewidoczne (założenia podstawowe) można wskazać te elementy, które faktycznie wpływają na kulturę organizacyjną polskich software house’ów. Są to: 

  • jasny i wyraźny sens i cel istnienia firmy, jako założenie podstawowe,
  • żywe wartości, w tym 4 które są jednorodne dla wszystkich przebadanych firm,
  • własne rytuały (związane np. z onboardingiem, komunikacją wewnętrzną, delegowaniem zadań i współpracą), artefakty. 

Drugi wniosek dotyczy marki pracodawcy – zaproponowałam nowy model marki pracodawcy składający się z 4 elementów. Wniosek praktyczny jest taki, że model ten pokazuje, o które elementy warto szczególnie dbać i w jakiej kolejności. Moim zdaniem specjaliści ds. employer brandingu powinni skupić się na:

  • doprecyzowaniu sensu i celu istnienia firmy, coś co czesto nazywamy wizją firmy,
  • określeniu kluczowych wartośći, by wartości te były żywym kodeksem postępowania dla menedżerów i pracowników, 
  • wspieraniu mądrych przywódców,
  • dbaniu o komunikację dwustronną, która wpływa na współpracę w firmie. 

Archiwum wpisów od 2011 r.

Poznaj opinię Alicji Malińskiej z Visuality!

Alicja Malińska z Visuality podzieliła się swoim podsumowaniem z 8. forum Employer Brandingu. Polecam Twojej uwadze! 

Model został szerzej opisany w e-booku „7 Wspaniałych w IT”

Raport z badania jakościowego 7 software house'ów

Dowiedz się jakie są wnioski z badania jakościowego przeprowadzonego wiosną 2019 roku w siedmiu polskich software house’ach. To może być inspiracja dla Ciebie, by wprowadzić zmiany w swoich firmach! Pobierz bezpłatną publikację! 

Ważną kwestią dla mnie była dyskusja po przedstawieniu wyników badania jakościowego. Przedstawiciele badanych firm, obecni na Forum, jak również przedstawiciele innych software house’ów nieuwzględnionych w badaniu, a obecnych na Forum, zgodzili się, że przedstawione wnioski są prawidłowe, prawdziwe i odnoszą się do ich organizacji. Wyniki te utwierdziły ich w opinii, że wybrali słuszną drogę kształtowania kultury organizacyjnej. Potwierdzili, że przywiązują dużą wagę do wartości firmowych, do pracy zespołowej i do podtrzymania etosu pracy programisty profesjonalisty. 

W dalszej części 8. forum Employer Brandingu wysluchaliśmy 6 prelekcji pracodawców. 

SoftwareMill – firma działająca w 100 proc. zdalnie udowadnia, że można pracować inaczej. Ale najważniejsze jest to, że SoftwareMill znalazł receptę na budowanie relacji między pracownikami. Moją uwagę zwróciło następujące zdanie przytoczone przez Tomasza Szymańskiego, CEO firmy – część z pracowników wypowiada się, że lepiej zna swoich kolegów z SoftwareMilla, choć pracują zdalnie, lepiej niż znali swoich kolegów kiedy pracowali u innych pracodawców w biurze. Praca zdalna nie jest dla każdego, wymaga samodyscypliny, dotrzymywania słowa danego kolegom, a przede wszystkim brania na siebie większej odpowiedzialności. To jeden z software house’ów opisanych w e-booku „7 Wspaniałych w IT”. 

Boldare – jedna z niewielu firm o kulturze holakracji. Może słyszałaś/łeś już o firmie Zappos, która jako jedna z pierwszych na świecie wprowadziła ten model firmy. Celem jest odejście od centralizacji decyzji w firmie, w stronę samodzielnego zarządzania w małych zespołach. Magdalena Plasun wyjaśniała w jaki sposób zmienia się organizacja pracy w Boldare, co to znaczy praca w kręgach, jakimi zasadami kieruje się firma oraz jakie korzyści odnoszą pracownicy i klienci zewnętrzni. O tej firmie również więcej piszemy w e-booku „7 Wspaniałych w IT”. 

10Clouds – oto trzecia z siedmiu opisanych firm w e-booku „7 Wspaniałych w IT”, zatrudniająca już ponad 130 osób. Jedną z jej wartości jest ewolucja. Małgorzata Pietraszewska porównała życie w ciągłej zmianie do jazdy na pędzącym koniu. Jakkolwiek firma stale coś zmienia, to z drugiej strony przywiązuje ogromną wagę do budowania relacji z pracownikami, do zaopiekowania się pracownikami w ciągłej zmianie. 

Polska Press – chyba jedna z niewielu firm spoza sektora IT, która wdraża kulturę organizacyjną opartą na wartościach scrumowych. Prekursorem zmian jest biuro w Gdańsku, a rezultaty są na tyle pozytywne, że obejmują coraz więcej działów – ostatnio do rewolucji scrumowej dołączył dział finansów. Firma warta dalszego obserwowania. 

Capgemini – gigant zatrudniający ponad 8.000 osób w Polsce. Gabriela Plencler-Borecka opowiedziała o legendarnej atmosferze Capgemini, podzieliła się refleksją jak trudno na zewnątrz – w komunikacji z kandydatami – oddać pozytywną atmosferę firmy. Zaprezentowała filmy, które powstały z inicjatywy pracowników i zostały wyprodukowane przez pracowników.  Moim zdaniem to świetny przykład zaangażowania i kreatywności zadowolonych pracowników. 

Nest Bank – z kolei Magdalena Brzus opowiedziała o nowym projekcie onboardingowym. Podzieliła się wskazówkami jak zadbać o kandydatów, nie tylko na etapie rekrutacji, ale i w okresie tzw. preonboardingu, tak by zacząć budować relacje z nowymi kolegami od momentu podpisania listu intencyjnego. Odniosła się do tego jaką rolę odgrywają HR-owcy, a jaką menedżerowie oraz o co zadbać opracowując materiały dla nowych pracowników. 

Na koniec 8. forum Employer Brandingu odbyła się krótka debata panelowa z udziałem Joanny Trubisz z STX Next i Iwony Kokoszki z RMP. Swoimi opiniami podzielili się też obecni na sali uczestnicy. Budujące jest to, że choć przekroczyliśmy czas przewidziany na Forum (przyznaję, że tak było na każdym poprzednim Forum), to wiele osób żywo dyskutowało z innymi osobami, nie mogąc się rozstać. I to jest dla mnie potwierdzeniem, że takie spotkania jak Forum Employer Brandingu naprawdę warto organizować, w formule praktycy-praktykom, pracodawcy-pracodawcom. 

Forum Employer Brandingu jest organizowane corocznie od 2011 roku z inicjatywy Julity Dąbrowskiej. Sponsorem tegorocznej edycji była firma Kalitero, której CEO jest Julita Dąbrowska. 

Julita Dąbrowska

Julita Dąbrowska

Autorka bloga, na co dzień pomaga firmom budować marki korporacyjne i marki pracodawców (współpraca ad hoc oraz współpraca projektowa). Punktem wyjścia jest odkrycie czym dana organizacja wyróżnia się od innych. W tym celu prowadzi badania jakościowe i ilościowe, przeprowadza diagnozę organizacji na podstawie już pozyskanych informacji i raportów, pomaga w opracowywaniu i weryfikacji strategii marki i strategii komunikacji marki. Szkoli dzieląc się swoją wiedzą na blogu, na łamach książek i e-booków, w trakcie szkoleń stacjonarnych i online, 

Czy kultura organizacji ma znaczenie?

Czy kultura organizacji ma znaczenie?

W trakcie 8. forum Employer Brandingu, które odbyło się 18 czerwca 2019 w Warszawie ponownie został omówiony temat kultury organizacji, a konkretnie – czy kultura organizacji ma znaczenie.

Tym samym wracam do tematu Forum sprzed 5 lat, wówczas to, w trakcie 4. forum Employer Brandingu zastanawialiśmy się jak kultura organizacji wpływa na markę pracodawcy oraz jak marka pracodawcy kształtuje kulturę organizacji. Wśród prelegentów gościliśmy przedstawicieli pracodawców: ABC Data, Carlsberg i Provident.

Potem wielokrotnie wracałam do tego tematu, zarówno na łamach bloga, jak i w publikacjach prasowych miesięcznika Personel Plus:
– Czemu służą artefakty?
– Wartości – czy rzeczywiście budują markę pracodawcy?
Kultura organizacji a EVP (Employer Value Proposition) 
Kultura organizacyjna jako element marki pracodawcy 

To temat popularny. Przeważają tezy, że kultura organizacji silnie wpływa na zachowania pracowników oraz że zjada strategię na śniadanie. Cytat Petera Duckera zna już chyba każdy HR-owiec i EB-owiec.

Mam nadzieję dołożyć cząstkę wiedzy do tematu kultury organizacji. Wiosną 2019 roku przeprowadziłam badania jakościowe kultury organizacji siedmiu polskich software house’ów. Punktem wyjścia było dobre pytanie, mianowicie – w jaki sposób odnoszące sukcesy polskie software house’y budują swoje marki pracodawcy.

Powszechne jest przekonanie, że pracodawcy, by wyróżnić się powinni najpierw opracować EVP (Employer Value Proposition) czyli listę atrybutów. A gdzie w tej kombinacji jest miejsce na kształtowanie kultury organizacji? Podobnie jak powszechne jest korzystanie z narzędzi marketingowych w promowaniu marki i wizerunku pracodawcy.

Dlatego cieszę się, że badanie doszło do skutku. W ciągu 5 tygodni spotkałam się z przedstawicielami 7 firm: 10Clouds, BinarApps, Boldare, Monterail, Pragmatists, SoftwareMill, STX Next. Wyniki badania jakościowego przedstawiłam w trakcie 8. Forum Employer Brandingu, a potem na łamach publikacji „Raport z badania jakościowego polskich software house’ów”.

W raporcie znajdziesz informacje jakie wartości są kluczowe w procesie budowania kultury organizacyjnej polskich software house’ów, jak również znajdziesz w nim autorski, opracowany przeze mnie nowy model marki pracodawcy. 

Trzech z siedmiu badanych software house’ów, czyli 10clouds, Boldare, SoftwareMill zaprezentowało się w trakcie 8. forum Employer Brandingu. W drugiej części forum wystąpili przedstawiciele pracodawców innych branży, mianowicie – Capgemini, Nest Bank i Polska Press.

Archiwum wpisów od 2011 r.

Julita Dąbrowska

Julita Dąbrowska

Autorka bloga, na co dzień pomaga firmom budować marki korporacyjne i marki pracodawców (współpraca ad hoc oraz współpraca projektowa). Punktem wyjścia jest odkrycie czym dana organizacja wyróżnia się od innych. W tym celu prowadzi badania jakościowe i ilościowe, przeprowadza diagnozę organizacji na podstawie już pozyskanych informacji i raportów, pomaga w opracowywaniu i weryfikacji strategii marki i strategii komunikacji marki. Szkoli dzieląc się swoją wiedzą na blogu, na łamach książek i e-booków, w trakcie szkoleń stacjonarnych i online,