4M nowa reguła według Ala Riesa

4M nowa reguła według Ala Riesa

4M nowa reguła Ala Riesa

Dla wielu złota reguła marketingu-mix tj. 4P jest nieśmiertelna.

Opracowana w 1960 roku przez  Jerome’a McCarthy’ego porządkowała sposób myślenia marketerów.

Ale ma jedną wadę, nie uwzględnia zmian na rynku mediów, a przede wszystkim rewolucji jaką wywołał internet. Zakładała, że w centrum uwagi jest produkt, a marketerom chodzi przede wszystkim o wsparcie sprzedaży, co oznacza, że trzeba skupić się na relacji ceny do jakości.

 

Przez lata reguła 4P ewoluowała – myślę o 4C, 4R, 4E

Czas poznać i zacząć stosować uaktualnioną wersję, opracowaną przez znanego marketera Ala Riesa (m.in. autora książki 22 prawa marketingu).

Autor proponuje regułę 4M i postuluje by działania marketerów skupić wokół 4 kroków: merchandise, market, media, message.

O co chodzi?

  • Merchandise w języku angielskim oznacza TOWAR, a więc to, co chcemy zaoferować. Może to być nie tylko produkt czy usługa, ale także firma, organizacja pozarządowa, idea lub praca.
  • Market – to słowo zostało użyte w znaczeniu grupy docelowej, do której chcemy dotrzeć i przedstawić naszą ofertę.
  • Media – czyli jakimi kanałami komunikacji chcemy dotrzeć do grupy docelowej. Obecnie mówimy o trzech grupach mediów: płatnych, własnych i pozyskanych. W każdym z nich marketer pełni inną rolę i w inny sposób koordynuje.
  • Message – czyli komunikat, który chcemy przekazać. Im krótszy tym lepszy. To powinno być jedno zdanie, które definiuje daną markę, przyciąga uwagę odbiorcy i wyróżnia markę spośród wielu innych.

Oto moja propozycja, jak przetłumaczyć na język polski nową regułę Ala Riesa:

Merchandise zamienia się w: Koncept organizacji, praca w organizacji
Market Klient lub Kandydat
Media Kanał przekazu
Message Komunikat

 

Te wskazówki pomogą Ci w przygotowaniu strategii komunikacji pracodawcy, w tym w przygotowaniu i realizacji kampanii wizerunkowych czy kampanii rekrutacyjnych.

Wielokrotnie powtarzany błąd to skupienie się na przygotowywaniu komunikatów do social mediów – FB, LN, IG, Tik-Tok oraz zapominanie o prezentacji organizacji.

Prezentacja organizacji może mieć formę nawiązania do misji, wisji czyli sensu jej działania, ale także do tradycji, do jej wartości i do jej wyróżnialności czyli propozycji EVP.