fbpx

Najlepsi pracodawcy budują swoją markę wybierając najczęściej podejście outside-in, czyli kierując się czynnikami zewnętrznymi, takimi jak sytuacja na rynku pracy i trudności z pozyskaniem właściwych pracowników. Ale są też firmy, które kierując się względami wewnętrznymi stawiają na budowanie więzi opartej o kontrakt psychologiczny. To podejście inside-out. Oba podejścia wzajemnie uzupełniają się, ale wymagają stosowania odmiennych narzędzi komunikacyjnych i HR-owych.

Najnowszy artykuł Julity Dąbrowskiej opublikowany na łamach styczniowego numeru miesięcznika Personel Plus (01/2015) omawia te dwa podejścia.

Link do księgarni.