Czy lista atrybutów pracodawcy to przemowa czy rozmowa?