Kto właściwie odpowiada za wizerunek pracodawcy – cd.