W listopadzie 2014 roku ukazała się moja pierwsza książka

„Employer Branding. Marka pracodawcy w praktyce”.

Oto fragment książki (link).

Świadomość znaczenia marki pracodawcy stale rośnie. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że aby mogły odnieść rynkowy sukces równie mocno jak lojalnych klientów i stosowania biznesowych reguł, potrzebują wykwalifikowanych, zmotywowanych pracowników. Marka pracodawcy jest gwarantem dopasowania pracowników do ich ról w danej organizacji oraz tego, że pracownicy utożsamiają się z osiągnięciami firmy.

Budowanie marki pracodawcy to proces łączący komunikację zewnętrzną, marketing, Public Relations, sponsoring z komunikacją wewnętrzną, zarządzaniem personelem, budowaniem marki wewnętrznej firmy oparty na niepowtarzalnej kulturze organizacji. Strategie employer brandingowe tworzy się, by dokonać zmian lub, by o firmie opowiedzieć innym. Ale co zmieniać? O czym opowiadać? Co jest najważniejsze? A przede wszystkim jak to zrobić? Odpowiedź na te i wiele więcej pytań w książce.

 

Polecam Twojej uwadze:

Wywiady:

  • rozmowa na antenie radia Plus o godnym traktowaniu pracowników i wartościach w firmach (link) wypowiada się Julita Dąbrowska
  • rozmowa na antenie radia Plus o budowaniu marki pracodawcy i marki osobistej (link)
  • rozmowa na antenie Polskiego Radia Czwórka o budowaniu marki pracodawcy (link), Iwona Wyciechowska w rozmowie z Julita Dąbrowską
  • rozmowa na antenie Radia Aktywnego o marce pracodawcy (link)

Recenzje:

 

Recenzje z okładki książki:

 

Monika Grauer, Dyrektor Operacyjny Coca-Cola Ireland: Książka jest niewątpliwie odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie i zainteresowanie marketerów oraz ogólnie pojętego „biznesu” tematem niefinansowego motywowania pracowników i zarządzania ludźmi oraz tworzenia „great place to work”. Dla HR-owców to również ciekawa pozycja, która podpowie, jak stworzyć strategię komunikacji z pracownikami i co powinno się w niej znaleźć.

 

Anna Kostro-Wawrzyniak, właścicielka PR Room Recenzja: Najnowsza książka Julity Dąbrowskiej porusza nowy i niezwykle ważny obszar biznesu, jakim jest kreowanie marki pracodawcy. Autorka zawarła w niej wiedzę na temat działań employer brandingowych w pigułce. Dzięki przykładom z życia organizacji i korporacji wszyscy zainteresowani tym tematem czytelnicy mogą poznać kulisy i mechanizmy związane z kreowaniem wizerunku oraz kultury organizacyjnej firm i marek korporacyjnych. To lektura obowiązkowa dla osób zajmujących się komunikacją, marketingiem, działaniami CSR, PR, HR. Gorąco polecam ja także kadrze zarządzającej.

 

Małgorzata Zachorowska, Dyrektor Zarządzająca w Zachorowska & Partners: Autorka w swojej publikacji podjęła się trudnego zadania, jakim jest opisanie wielu podejść do budowania marki pracodawcy stosowanych na świecie, wyjaśnienia różnic pomiędzy definicjami marki pracodawcy, które można znaleźć w literaturze, oraz połączenia marki pracodawcy z kulturą organizacyjną firmy. Cenny jest także podjęty przez autorkę temat tworzenia „Employer Value Proposition”, które to podejście jest niezwykle rzadko stosowane przez firmy działające w Polsce. Książka przeznaczona jest dla kadry zarządzajacej oraz dla menedżerów odpowiedzialnych za budowanie marki pracodawcy i kultury organizacyjnej w firmie. Napisana przystępnym językiem książka „Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce” jest obowiązkową pozycją dla tych, którzy chcą świadomie i we właściwy sposób budować markę swojej firmy.

 

Inne wybrane recenzje:

 

Joanna Ciszewska, posiada 20 lat doświadczenia w obszarze marketingu i zarządzania. Zajmowała się tworzeniem nowych biznesów, zarządzaniem zespołami, planowaniem strategicznym, zarówno na rynku polskim jak i arenie międzynarodowej. 5 powodów dlaczego „Employer branding” Julity Dąbrowskiej to lektura obowiązkowa

Książką zainteresowałam się na 4. Forum Employer Branding, organizowanym przez Julitę Dąbrowską. Ale, choć dość szybko weszłam w jej posiadanie, dopiero teraz udało mi się ją przeczytać. Pomimo dość pokaźnej objętości (ponad 220 stron) pochłonęłam ją w jedno popołudnie. Napisana ze swadą i lekkością, jest nieocenionym „niezbędnikiem” wiedzy na temat marketingu, komunikacji, budowania i motywacji zespołu oraz … budowania przewagi konkurencyjnej, na współczesnym, tak niełatwym rynku. To książka zarówno dla marketerów jak i HR-owców. Jej executive summary powinno zostać podsunięte każdemu prezesowi, który tylko zająknie się  o chęci budowania przewagi konkurencyjnej firmy i dążeniu do poprawy jej wyników.

Powód #1

Książka w prosty i logiczny sposób, pokazuje, że budowanie marki pracodawcy, w sposób bezpośredni, przekłada się na mierzalne wyniki (również finansowe) firmy. Pozwala na zbudowanie rzeczywistej i trwałej przewagi rynkowej. W pogoni „za fioletową krową” firmy głowią się nad coraz to nowymi i coraz bardziej kosztownymi metodami, a rozwiązanie tkwi we właściwym wdrożeniu działań employer brandingowych. To proces niekoniecznie skomplikowany, ale zawsze długotrwały. A na jego początku tkwi zawsze budowanie zaufania i zaangażowania zespołu przez jego przywódców.

Powód #2

Książka zwraca uwagę, na konieczność zmiany jakościowej w zarządzaniu ludźmi. Organizacjom potrzebni są przywódcy (leaderzy) a nie menedżerowie czy wręcz specjaliści – fachowcy. To nie wiedza fachowa, którą uzupełnić jest coraz łatwej i coraz niższym kosztem, a która jednocześnie coraz szybciej się dezaktualizuje, świadczy o jakości (zarówno pracowników jak i ich przywódców) ale potencjał, otwartość na zmiany i umiejętność uczenia się. To umiejętności przywódcze, wskazywanie organizacji kierunku, bycie nie tylko na czele zmian, ale bycie ich częścią i aktywnym uczestnikiem tych zmian, jest najbardziej pożądaną kompetencją. W książce znajdziecie również konieczne kompetencje HR owoców, oraz jak powinny różnić się kompetencje członków zespołu w zależności od wizji firmy.

Powód #3

Wyróżnikiem pozycji są modele naukowe, które ukazują wielorakie podejście do tematu. Julita Dąbrowska wymienia i ilustruje bardzo różne spojrzenia na temat employer brandingu, w literaturze światowej i rodzimej. Odróżnia budowanie marki pracodawcy od budowania jego wizerunku, wskazując w jakich sytuacjach możemy być zainteresowani jednym lub drugim. Pojęcia te często używane są wymiennie, a jak wskazuje autorka, nie są one tożsame.  Szeroka bibliografia pozwoli każdemu zainteresowanemu, „drążyć temat” dalej. Mocną stroną jest przytoczenie bardzo wielu doktryn. Czytelnik ma możliwość wybrania tego wzoru, który w jego organizacji ma największa szansę na bycie efektywnym.

Powód #4

Wyższością książki Dąbrowskiej nad pozostałymi, dostępnymi na rynku, jest praktyczny model MASTER. Autorka,  krok po kroku, przeprowadza czytelnika przez kolejne etapy procesu  tworzenia i  wdrażania marki pracodawcy. W prosty, a jednocześnie fachowy, fantastycznie podbudowany zarówno teoria jak i praktycznymi narzędziami, sposób, dowiadujemy się nie tylko co robić, ale również jak. Julita Dąbrowska zwraca przy tym wielokrotnie uwagę, że jest to proces, przez który każda organizacja musi przejść indywidualnie, tak jak indywidualne są jej wizja i strategia i jak odrębne miejsce chce ona stworzyć w umysłach i sercach konsumentów i klientów, pracowników i właścicieli. Kolejny warunek konieczny, to autentyzm działań, zgodność pomiędzy deklaracjami a czynami. Ten słynny „walk the talk”. No i wreszcie, że jest to projekt interdyscyplinarny. Jeśli ma działać, musi się w niego zaangażować wiele osób, reprezentujących zarówno różne działy (marketing, HR, komunikacja, CEO etc.) jak i szczeble organizacji.

Powód #5

Ta książka to kompendium wszystkiego co powinniście widzieć o tworzeniu komunikacji (przekazu reklamowego). W dzisiejszych czasach to umiejętność przydatna nie tylko wśród marketerów. To również klarowny i wyczerpujący poradnik „wszystkiego co powinniście wiedzieć o rekrutacji, ale nawet nie wiedzieliście, o co zapytać”. Nabór nowych pracowników, to proces o fundamentalnym znaczeniu dla każdej firmy i coraz częściej zostają w niego zaangażowane osoby spoza działu HR. Właściwa komunikacja pomiędzy uczestnikami procesu oraz adekwatne jego poprowadzenie są niezbędnymi przesłankami sukcesu.

Szczególnie dzisiaj gdy przez media przelewa się fala dyskusji nad jakością pracy, to pozycja niezwykle cenna. Niektórzy piszą wręcz o „zdziczeniu polskiego rynku pracy”, wskazując na brak szacunku do współpracowników, ich wiedzy i umiejętności.

Pozycja, która nie tylko uczy nas jak zmienić obecną sytuację, ale jednocześnie dobitnie wskazuje, iż nie stać nas już na inne podejście, to lektura obowiązkowa, od CEO, przez dział HR i marketingu aż po wszystkich menedżerów w firmie. Każdej firmie.

 

Rafał Tyburcy,  Dyrektor ds. Zarządzania Kadrami, HR Business Partner w Europie Środkowo-Wschodniej; Alcatel-Lucent Polska. Absolwent studiów Executive MBA – University of Illinois oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Akredytowany coach ICC, PDI, Insights Discovery. Myślisz, że już wiesz wszystko o „employer brandingu”? Przekonaj się jak ciekawa i rozległa wiedza jest związana z tym wciąż nowym pojęciem. Autorka – dla mnie wyjątkowa erudytka – łączy niebywale wiele ciekawych zagadnień biznesowych. Po tej lekturze zarówno zdobędziesz bardzo praktyczną wiedzę jak i ręczę, że zainspiruje Cię do szukania więcej ! Dla HR-owców – nastawionych na działanie – szczególnie polecam rozdział związany z krokami do opracowania strategii EB oraz różnych modeli kampanii EB. A do tego niewątpliwie ciekawe zagadnienia pomiaru efektywności. Gorąco polecam!

A jeśli potrzebujesz mojej pomocy to przeczytaj artykuły na blogu lub skorzystaj z kursów online.

recenzje EMployer Branding Marka pracodawcy w praktyce
referencje Sabina Borejsza