Każda firma zbudowana jest na normach i wartościach