fbpx

Niedawno IABC czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie opublikowało badania na temat wykorzystania Intranetu w komunikacji wewnętrznej. Badanie przeprowadzono pod koniec 2011 roku wśród 1401 respondentów z całego świata, choć 78 proc. pochodziła z Ameryki Północnej.

Odkąd Internet stał się powszechnym medium, Intranet również jest coraz bardziej znany. Jednak zastowanie narzędzia jakim jest Intranet 2.0 oznacza, że sieć wewnętrzna korzysta również z innych elementów typowych dla mediów społecznościowych. Mowa jest o blogach, forach dyskusyjnych, komunikatorach, bibliotekach wiedzy (typu wiki), RSS-ach, mikroblogach i podcastach. Najczęściej w firmach stosuje się jedno lub dwa narzędzia Intranet 2.0 (47 proc. badanych firm).

Powody stosowania narzędzi intranetowych są oczywiste. Przede wszystkich chodzi o wymianę informacji między pracownikami (78 proc.wskazań) oraz by zwiększać zaangażowanie pracowników (75 proc. wskazań). Innym ważnym czynnikiem jest zarządzanie wiedzą (66 proc.). Model kontynuowania nauki przez całe życie (LLL – long life learning) napotyka wciąż na opór pracowników, nie tylko z pokolenia Baby Boomers, czy X ale nawet Y.

Większość firm moderuje wymianę informacji w Intranecie. Odpowiedzialni za to są przede wszystkim PR-owcy (79 proc.). W dalszej kolejności obowiązki te spoczywają na HR-owcach (57 proc), marketerach (51 proc.) oraz pracownikach IT (49 proc.).