ESG jako atrybut atrakcyjnego pracodawcy i element strategii employer brandingowej?

 

W 2023 roku po raz pierwszy 3.500 największych publicznych firm w Polsce złoży sprawozdanie niefinansowe, w których opisze swoje praktyki ESG. To efekt unijnej decyzji podjętej w listopadzie 2022 roku, która obliguje firmy do szczegółowego raportowania wpływu firmy na środowisko, na prawa człowieka i na społeczeństwo.

Od 5 stycznia 2023 roku w krajach Unii Europejskiej obowiązuje nowy standard raportowania ESG, a w firmach prowadzone są szkolenia i dyskusje jak się do tego przygotować. W Polsce to Ministerstwo Finansów opracowuje te założenia. Prace trwają. Postawa prawną stanowi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Czym jest ESG?

Kluczem do rozszyfrowania tego skrótu są pierwsze litery wyrazów: environmxental, social, governance czyli aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego. ESG jest zatem spojrzenie na nowy sposób zarządzania w firmie.

Temat jest szeroki, mnie jednak interesuje literka „S” w ESG – aspekty społeczne oraz to jak wpływa na kwestie kształtowania marki i wizerunku pracodawcy.

Dlaczego piszę o ESG i co to ma wspólnego z employer brandingiem?

Ma i to sporo.

👉 47 proc. HR-owców na świecie stwierdziło pod koniec 2022 roku, że kwestie ESG zostały dodane do ich obowiązków. (raport McLean & Co, 2022)

👉 75 proc. inwestorów twierdzi, że firmy powinny zajmować się kwestiami ESG (raport Manpower, 2023)

👉 Konsultanci z firmy Marsh & McLennan uważają, że ESG to skuteczna strategia pozyskiwania nowych pracowników. Dobrze wdrożona strategia ESG sprawia, że pracownicy pracują wytrwalej, zostają w firmie na dłużej i przyczyniają się do tego, że ich organizacja osiąga lepsze wyniki. Ponadto strategia ESG jest jednym z atrybutów atrakcyjnego pracodawcy.

Jak ESG wpływa na działania employer brandingowe w Polsce?

Głównym powodem, dla którego firmy w Polsce w ogóle zajmują się ESG to …

👉przepisy prawa i zmiany w tym obszarze.

Kolejne to 👉 naciski ze strony inwestorów oraz

fakt, że polityka ESG jest 👉 elementem budowania wizerunku firm.

Ale jest też jeszcze jeden ważny powód – 👉 rekrutacja i zatrzymywanie właściwych pracowników w firmie. Im młodsi, tym większą uwagę przywiązują do kwestii ESG nie tylko na pokaz.

👉 Prezesi firm w Polsce uważają, że są 3 obszary na których muszą się skupić w 2023 roku. To: ludzie, technologie i działania ESG. (raport PwC, 26th Annual Global CEO Survey, 2023).

👉 64 proc. prezesów uważa, że niedobór siły roboczej i ich umiejętności w dużym / bardzo dużym stopniu wpłynie na rentowność firm.

👉 Podobnie 62 proc. prezesów uważa, że przejście na nowe źródła energii również w dużym / bardzo dużym stopniu wpłynie na rentowność firm.

To ważny sygnał, że zarówno ludzie w firmie jak i działania ESG, które przecież również obejmują ludzi są priorytetami prezesów w Polsce.

Ale jest też poważny problem, który czeka na rozwiązanie.

❗️Fakt, że organizacja angażuje się w działania CSR/ESG dla kandydatów i pracowników jest mało ważny (pozycja 27 w rankingu 31 atrybutów opisujących atrakcyjne miejsca pracy – raport „Atrakcyjni Pracodawcy”).

Dlatego aż tak niska ocena wysiłków pracodawców? Przede wszystkim dlatego, że przez wiele lat działania CSR-owe podejmowane przez firmy służyły przede wszystkim propagandzie sukcesu (działania corporate PR), a firmy rzadko kiedy opisywały rzeczywiste rezultaty działań CSR-owych.

Organizowane były konkursy na darczyńców roku, a firmy chwaliły się nowymi nagrodami, dyplomami uzyskanymi od stowarzyszeń biznesowych, redakcji pism biznesowych. To czego brakowało, to informacji czy dana akcja CSR-owa rzeczywiście zmieniła losy planety, losy ludzi (pracowników, społeczności lokalnej).

Na poparcie tej opinii przytoczę właśnie opublikowany raport Global ESG Monitor 2022 for Poland, który analizował raporty ESG przygotowane przez firmy notowane na warszawskiej giełdzie – WIG20. Przeanalizowano 20 polskich raportów (na świecie 350 raportów firm zlokalizowanych na 4 kontynentach).

Raporty polskich firm są obszerne, średnio zawierają ok. 124 strony, ale kwestie sprawozdania niefinansowego opisane są na średnio na 31 stronach. Audytorzy zwracają uwagę, że choć raporty są obszerne, to zawierają mało szczegółów.Firmy mogły uzyskać od 0 do 100 punktów, te polskie uzyskały od 24 do 76 pkt.

 

Jak przygotowywać działania?

Tu pomocne są wytyczne Gallupa i CIPD.

 Obligatoryjne powinny być następujące działania (moja propozycja):

  • na rzecz środowiska – zmniejszanie śladu węglowego; Są już standardy jak policzyć ślad węglowy w 3 obszarach.
  • na rzecz zmiany kultury – upowszechnianie kultury wzajemnego szacunku, uznania okazywanego przez przełożonego i współpracowników oraz stwarzanie warunków bezpieczeństwa psychicznego – miernikiem może być liczba zgłoszeń naruszeń tych wytycznych (przypadki dyskryminacji, nękania) lub wskaźnik z badania opinii pracowników;
  • na rzecz równych szans – upowszechnianie statystyk na temat różnorodności ludzi w firmie (wiek, pochodzenie, płeć, osoby z niepełnosprawnościami) i zajmowanych stanowisk;
  • na rzecz wpływu społecznego – liczba godzin wolontariatu w przeliczeniu na 100 (może 1000) pracowników;
  • w zakresie rozwoju pracowników – liczba godzin szkoleń nieobligatoryjnych (tj. zawodowych certyfikowanych) na każdego pracownika;
  • w zakresie etyki – liczba przypadków naruszeń kodeksu etycznego w danym roku przez pracowników.

Dobrym zwyczajem będzie uwzględnienie mierników (tzw. outcomes) już na etapie planowania i przygotowywania działań ESG  – tak by od razu określić jakie te działania wpływają na kulturę organizacji, jej wartości oraz oczywiście na markę pracodawcy, więź społeczną w organizacji i na samo postrzeganie firmy na rynku pracy.

Polecam Twojej uwadze:

Nazywam się Julita Dąbrowska

Dziękuję, że mnie odwiedziłaś /łeś. Odkrywam to coś, co czyni markę Twojego pracodawcy wyjątkową. Prowadzę badania ilościowe i jakościowe, by w na podstawie rzetelnych danych odkryć odpowiedź na pytanie – dlaczego warto pracować akurat w Twojej firmie. Pomagam opracować strategię employer brandingową, w tym zdefiniować tzw. EVP. Doradzam i szkolę. Poznaj moje kursy online.