Czy wizerunek pracodawcy wpiera działania sprzedażowe? 

Ta odpowiedź zaciekawi każdego właściciela firmy oraz przedstawicieli kadry zarządzającej. Negatywny wizerunek był już nie raz powodem spadku zainteresowania produktami i usługami firmy. W skrajnych przypadkach dochodziło nawet do bojkotu firmy. W efekcie firma ponosi realne straty finansowe.

Wizerunek pracodawcy – badania Kalitero 

Co jednak się dzieje, gdy firma planowo i strategicznie podejmuje działania mające na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy? Z przeprowadzonych wiosną 2012 roku badań w Polsce przez Akademię Kalitero wynika, że pozytywny wizerunek wpływa na co najmniej 3 obszary działalności: wyniki finansowe, proces rekrutacji i rotację personelu.

  • W opinii 70 proc. badanych pozytywny wizerunek pracodawcy wpływa na osiągane wskaźniki ekonomiczne tj. na rezultaty biznesowe oraz na optymalizację kosztów działalności, a nawet na redukcję kosztów działalności (60 proc. respondentów).
  • Do firmy, która dba o swój wizerunek pracodawcy zgłaszają się kandydaci o wyższych kwalifikacjach (52 proc. wskazań) oraz wzrasta liczba aplikacji o pracę (50 proc.).
  • Jednocześnie spada wskaźnik rotacji w firmie (48 proc.).

Kup pełen raport z badania „Atrybuty Atrakcyjnego Pracodawcy”

Zostań specjalistą employer brandingu i samodzielnie opracuj strategię EB! – kurs online