12 pytań na 2012 rok!

Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Zatem do dzieła. Co czeka pracodawców w 2012 roku? Wiele nowych wyzwań, ja wybrałam jedynie te, które odnoszą się do procesu budowania wizerunku. Prezentuję w kolejności alfabetycznej:

CSRCorporate Social Responsibility – działania te będą odgrywać coraz większą rolę w procesie komunikacji. Częściej też będzie mowa nie tylko o nowych fundacjach, czy projektach inicjowanych odgórnie, adresowanych na zewnątrz firm za to chętnie nagłaśnianych w działaniach Public Relations czy Investor Relations, ale tych oddolnych, opracowywanych przez pracowników i na rzecz pracowników.

Dialog – przede wszystkim między pracownikami różnych działów w firmie, a zwłaszcza między osobami odpowiedzialnymi za działaniami komunikacyjne (marketingowe, PR-owe, IR-owe) oraz HR-owe. Spójność działań realizowanych przez firmę jest absolutną koniecznością.

Druga fala kryzysu – spowoduje, że firmy będą coraz bardziej zainteresowane krótkoterminowymi decyzjami, inwestycjami i projektami. Ale jak pokazuje historia ekonomiczna, największe zmiany mają miejsce w czasach kryzysu. Więc odwagi i konsekwencji w działaniu.

Edukacja – 3 x L – long life learning – świat się zmienia, by podążać za nowymi metodami, trzeba wciąż się uczyć, być ciekawym świata i dzielić się doświadczeniem i opinią.

Empowerment – nadal brak dobrego polskiego tłumaczenia tego zjawiska. Jedna z koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi prowadzącą do wzmocnienia i usamodzielnienia pracowników. Jednak bez wzajemnego szacunku, zrozumienia, dzielenia się wiedzą, informacja i doświadczeniem nie spełni swojej roli. Firmy, które stworzą kulturę organizacyjną dla empowermentu szybciej odniosą sukces.

Monitoring działań pracowników występujących bezpośrednio i pośrednio w imieniu firmy – powtarzane od lat jak mantra słowa, że ludzie stanowią firmę, dziś nabiera nowego znaczenia. W świecie, gdy konkurencja jest coraz ostrzejsza a ekonomiści wieszczą kolejna falę kryzysu, o wyborach konsumentów będą decydować informacje o firmie, jej pracownikach, o tym jak się zachowują i jak postrzegają swoich pracodawców. Skoro są już narzędzia do wyszukiwania informacji o osobach – niezastąpiona wyszukiwarka Google czy programy typu Guarda – to liczba firm korzystających z tego typu usług będzie szybko rosła.

Przywódcy – tylko oni mogą podjąć decyzję o zmianach. Rośnie zapotrzebowanie na nowych przywódców, którzy są nie tylko liderami, ale również partnerami, odważnymi, otwartymi, prawymi i odpowiedzialnymi.

Rankingi – popularność wszelkiego rodzaju zestawień, konkursów będzie rosła. Magiczne logotypy organizatorów rankingów takich jak: Top Employer, Great place to work, Mama w pracy, Inwestor w Kapitał Ludzki – będzie rosła. Bez wątpienia podnosi wartość dobrego pracodawcy.

Relacje – rok 2012 będzie rokiem budowania długotrwałych relacji. Zgadzam się, że dawne reguły 4P, potem 4C, dziś są wypierane przez regułę Jamesa Barnesa 4R: (Relationships / budowanie relacji w centrum uwagi biznesowej, Retention / utrzymanie klientów, Referrals / rekomendacje, Recovery / zdolność do odwracania skutków popełnionych błędów).

ROI – zwrot z inwestycji – pracodawcy, którzy podjęli decyzję o systematycznych i kompleksowych działaniach employer brandingowych będą coraz częściej mierzyć efektywność tych działań. Stawianie przed sobą celów realnych motywuje do działania, a stosowanie mierników eliminuje dyskusje post factum nad celowością podjętych działań.

Social media – serwisy społecznościowe już dawno zdobyły sobie uznanie wśród polskich internautów. Lecz obecnie poza popularnym Facebookiem, Linkedinem od listopada 2011 można również dzielić się opiniami o pracodawcy w serwisie Goldenline oraz zakładać strony firmowe na Google+.

Wartości – liczą się te wartości, które zostały wypracowane przez pracowników i zarządy wspólnie, a nie te narzucone przez właścicieli czy zarządy. Kluczowe pytanie brzmi czy są spójne z misją / wizją firmy? Praktyka pokaże.

Kup pełen raport z badania „Atrybuty Atrakcyjnego Pracodawcy”

Zostań specjalistą employer brandingu i samodzielnie opracuj strategię EB! – kurs online